Henkilösertifioinnilla osoitetaan henkilöstön omaavan osaamisalueella tarvittavat tiedot ja taidot. Arviointi tehdään toimialalla sovellettavien pätevyysvaatimusten ja standardien perusteella. Vaatimusten täyttyessä Kiwa Inspecta myöntää henkilölle sertifikaatin. Sertifikaatti toimii ulkoisen kolmannen osapuolen antamana todisteena, joka kertoo, että henkilöiden osaamiseen voi luottaa.

Henkilösertifioinnin edut

 • Osoittaa, että henkilöstön osaaminen täyttää voimassaolevat määräykset
 • Toimii selkeänä ilmauksena, joka auttaa löytämään ammattitaitoista osaavaa henkilöstöä
 • Parantaa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta

 

 • Inspecta Sertifiointi Oy järjestää Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 -standardin vaatimukset täyttäviä NDT-tarkastajan tutkintoja sekä myöntää tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifioinnin.
  Näytä
 • Talonrakennusteollisuuus ry ja Inspecta Sertifiointi Oy ovat yhdessä alan toimijoiden kanssa kehittäneet telineasentajien sertifiointimenettelyn. Sertifiointimenettelyä ylläpidetään yhteistyössä telineasentajien henkilösertifiointitoimikunnan kanssa.
  Näytä
 • Yhteistyöllä Kiwa Inspectan kanssa varmistat, että käyttämänne hitsausmenetelmät ja henkilöstönne osaaminen vastaavat voimassaolevia direktiivejä ja täyttävät standardien laatuvaatimustasot.
  Näytä
 • Kiwa Inspecta Sertifioinnin ja koulutusta järjestävän SSTL Puhtausala ry:n yhteistyönä kehitetty puhtausalan henkilöiden siivousalan tekniseen laatuun keskittyvä henkilösertifiointi, joka perustuu standardiin SFS-INSTA 800.
  Näytä
 • Inspecta Sertifiointi Oy tuottaa pätevöintipalveluja suomalaisen määräaikaistarkastusten pätevöintikäytännön mukaisesti. Pätevöinnin hallinnointi ja käytettävä ohjeisto on laadittu yhteistyössä ydinvoimayhtiöiden ja tarkastusyritysten kanssa.
  Näytä
 • Hanki nostolaitetarkastajan henkilösertifiointi. Inspecta Sertifiointi Oy myöntää sertifioinnit nostolaitetarkastajille, jotka olemme todenneet päteviksi valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 37§:n mukaisesti.
  Näytä
 • Hanki köysiratojen vastaavan hoitajan sertifiointi. Inspecta Sertifiointi Oy myöntää sertifioinnit köysiratojen vastaaville hoitajille, jotka se on todennut päteviksi valtioneuvoston asetuksen 220/2018 mukaisesti.
  Näytä