Būtinumą mokyti darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją sąlygoja pačių įmonių poreikiai bei interesai, todėl darbuotojai turi būti mokomi aptarnauti naujas technologijas, kokybiškai teikti paslaugas, priimti ekonomiškus, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančius sprendimus. Todėl reikalingas profesinis mokymas bei būtina nuolat turimas žinias atnaujinti ir papildyti, t.y. tobulinti kvalifikaciją.

Profesinio mokymo grupė

Organizuoja mokymus pagal tęstinio formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.

UAB "Kiwa Inspecta" Mokymo įstaigai išduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos licencija, kuri suteikia teisę vykdyti mokymus pagal formaliojo profesinio mokymo programas. 


Mokymai pagal tęstinio formaliojo profesinio mokymo programas:

 • Potencialiai pavojingų įrenginių vadovų, priežiūros meistrų ir operatorių
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų
 • Darbdavių, darbdaviui atstovaujančių asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
 • Kitų darbuotojų, kurių mokymą reglamentuoja teisės aktai


Mokymai pagal tęstinio neformaliojo profesinio mokymo programas:

 • Suvirintojų mokymai
 • Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
 • Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

Kvalifikacijos tobulinimo grupė

Organizuojame įvairius seminarus, konferencijas, mokymus:

 • Suvirinimo darbų priežiūros meistro mokymai
 • Virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1) ir (VT2) mokymai
 • Esminės klaidos diegiant gamybos kokybės kontrolės sistemą pagal LST EN 1090 ir LST EN ISO 3834
 • Suvirinimo ypatumai, metalo konstrukcijos. Armatūros ir armatūros gaminių atitikties vertinimai ir eksploatacinių savybių deklaravimas
 • Pavojingų darbų ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais organizavimas įmonėje
 • Techninio reglamento "Mašinų sauga" (Direktyva 2006/42/EB) taikymas
 • Darbo vietų rizikos vertinimas
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai
 • Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vidaus auditorių mokymai
 • LEAN - nuolatinis organizacijos veiklos procesų gerinimas
 • Visuotinės kokybės vadybos modelių taikymas. Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelis (EFQM Excellence Model)
 • Energetikos sektoriaus darbuotojų mokymai 
 • Vadovų ir darbuotojų gaisrinės saugo mokymai (realaus gaisro imitavimas, gaisro gesinimas, evakavimo keliai)
 • Civilinės saugos mokymai
 • Privalomieji pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai