Belgelendirme nedir?

Belgelendirme, bir nesnenin (bir ürünün), sürecin, kişinin veya kuruluşun belirli özelliklerinin onaylanmasıyla ilgilidir. Çoğu durumda bu onay, bir çeşit dış inceleme, değerlendirme veya denetim yoluyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla, akredite olmuş veya yetkili bir kişi ya da kuruluş, bir şeyin veya bir şahsın sıfatlarını, özelliklerini, kalitesini, niteliğini veya durumunu değerlendirir ve doğrular (ve bir sertifika düzenleyerek yazılı olarak tasdik eder). Değerlendirme ve doğrulama, belirlenen gereklilikler veya standartlarla uyumludur.