Birinci, ikinci ve üçüncü taraf belgelendirmesi nedir?

Birinci taraf belgelendirmesi, bir ürün veya hizmet sağlayan kişi veya kuruluşun,  güvence sunduğu anlamına gelir. CE işareti, birinci taraf belgelendirmesinin bir örneğidir. Bir ürünün Avrupa pazarına sokulabilmesi için genellikle CE işareti gereklidir. Bir ürünün işaretlenmesiyle üretici, ürünün test edildiğini ve güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili temel kriterleri karşıladığını garanti eder.

Kuruluşların tedarikçilerine yapmış olduğu tetkikler 2. Taraf Denetim olarak adlandırılır. Örneğin, bir dernek, belirli bir pazar segmenti için kalite işareti oluşturabilir. Bireyler veya kuruluşlar belirlenen şartları yerine getirerek bunu elde edebilirler. Dolayısıyla, böyle bir işaret kalite düzeyini artırabilir.

Kiwa üçüncü taraf belgelendirmesi de sunmaktadır. Üçüncü taraf belgelendirme bir ürün, kişi, süreç veya yönetim sistemine ilişkin belirlenmiş gerekliliklerin karşılandığını beyan eden tamamen bağımsız bir değerlendirmeyi kapsamaktadır . Gereklilikler, belirli bir piyasa segmentini veya derneği temsil eden tarafsızlık komitesi tarafından hazırlanmıştır. Üçüncü taraf belgelendirmesinin avantajı siz veya kuruluşunuzun değil, bağımsız bir üçüncü tarafın size ve müşterilerinize objektif gerekliliklerin karşılandığını garanti etmesidir.