Arşivlerin ve Gizli Verilerin İmhası (CA+)

Her organizasyonda bilgi oluşur, düzenlenir, yayılır ve saklanır. Arşivlerin temizlenmesi, maksimum tutma sürelerinin sona ermesi, arşiv imhası ve / veya veri imhası ve / veya ürün imhası için gerekli olan vakit her zaman vardır.

Gizli verilere gelince, atık kağıt kutusu veya çöp torbası bir çözüm değildir. Profesyonel bir belgelendirilmiş arşiv / veri imha edici bu soruna bir çözümdür. Bu gibi durumlarda doğrudan belgelendirilmiş firmalara gidin.

CA+, imha edilecek malzemenin gizliliğini ve prosedürlerin güvenliğini garanti altına almak için objektif standartlar ve prosedürler içerir. CA+ ayrıca yeterli, verimli ve gizli bir imha sürecini garanti eder.

CA+ sertifikasına sahip şirketlerde, malzemenizin imha edilmesi emin ellerdedir. CA+ sertifikasyon programı, Alman DIN Norm 66399 gibi arşiv imhası için tanınmış standartlara uygundur.

CA+ kalite damgasını taşıyan şirketlerin güvenilir şekilde arşivleri imha etmesi, aşağıdaki sıralanan üçüncü tarafların ellerinde olmasını istemediğiniz tüm malzemeler için önerilir:

 • Personel dosyaları;
 • İş yazışmaları;
 • Müşteri bilgisi;
 • Politika belgeleri;
 • Bantlar;
 • Disketler;
 • CD'ler ve DVD'ler;
 • Sabit diskler;
 • USB çubukları;
 • Video teyp;
 • Mali belgeler;
 • Tıbbi hasta verileri;
 • Personel verileri;
 • Kişisel veri;

Yukarıda sıralananlara ek olarak tüketim ürünleri imhası, son kullanma tarihindeki partiler, üretim hataları  ve diğer işletmeye duyarlı bilgiler bu ürünleriniz arasında olabilir.

CA+ kalite damgasını taşıyan şirketler, Kişisel Veri Koruma Yasası ve Veri Kaçak Raporlama Yükümlülüğü uyarınca, imha etmeniz gerekenler hakkında mükemmel tavsiyeler verebilir. Ayrıca size doğru güvenlik seviyesi ve doğru imha sınıfı hakkında tavsiyelerde bulunabilirler ve bu şirketlere hassas veriler içermeyen ürünlerle ilgili imha yöntemleri ile gidebilirsiniz.

Doğru standart ve prosedürlere göre imha için, Alman DIN Norm 66399'un 7 sınıfı kullanılır. Bu sınıflandırma imha derecesine ilişkin içgörü sağlar. Aşağıda bu 7 imha sınıfının açıklamasını sağlayan sınıfları görebilirsiniz.

 • Veri tanımının orijinal formatta imha edilmesi (örneğin; kağıt, film, baskı formları)
 • Orijinal formatta veri tanımlamasının imha edilmesi (örneğin; mikrofilm)
 • Veri sunumunun azaltılmış imhası (örneğin; CD, DVD)
 • Manyetik veri taşıyıcılarında veri gösteriminin imhası (örneğin; disket, kimlik kartı, kaset kaseti)
 • Manyetik veri taşıyıcıları olan sabit disklerde veri gösteriminin imhası
 • Elektronik veri taşıyıcılarında veri gösteriminin yok edilmesi (örneğin; hafıza kartları, çip kartları, basılı devre kartları, mobil iletişim araçları)