Atıktan Hammaddeye (End Of Waste)

Cam kırıntı atıkları için End-of-Waste(AB No 1179/2012 Yönetmeliği) ve hurda metaller için (AB Yönetmeliği No 333/2011) atık işlemenin sonlandırılmasıyla ilgili bu malzemelerin ne zaman atık olacağına karar vermek için kriterler belirler.

 

Bu malzemelerin israf edilmemesi için aşağıdakiler geçerli olmalıdır:

  • Belirlenmiş kalite kriterlerine ulaşılmalı ya da bir üretici veya ithalatçı kalite kriterlerine uygunluğunu kanıtlayabilmelidir.
  • Kalite kriterlerine uygunluğu gösterebilecek sertifikalı bir kalite yönetim sistemi mevcut olmalıdır.
  • Hurda metal veya cam kırıntı ile ilişkili atık yeniden işleme faaliyetlerini kapsayan ISO 9001 sertifikası kuruluşunuzun materyallerin artık atık olmadığını göstermesine yardımcı olacaktır.