AS 9110C:2016 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi 

  • AS 9110, havacılık sektöründe bakım faaliyetleri yürüten kuruluşlar için Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini tanımlamaktadır. 

 

Eğitim Süresi:  2 GÜN 

Eğitim İçeriği: 

1.Gün 

KYS 7 Temel İlke 

AS9110C:2016 Standardının Maddesel Analizi 

Madde 4 – Kuruluşun Bağlamı 

Madde 5 – Liderlik 

Madde 6 – Planlama 

Madde 7 – Destek 

Madde 8 – Operasyon / İşletim 

8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol 

8.2 Ürün ve Hizmetler için Şartlar 

8. 3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirmesi 

 

2.Gün 

AS9110C:2016 Standardının Maddesel Analizi 

Madde 8 – Operasyon / İşletim 

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü 

Madde 8 – Operasyon / İşletim 

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu 

8.6 Ürün ve hizmetin serbest bırakılması 

Madde 8 – Operasyon / İşletim 

Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü 

Madde 9 – Performans Değerlendirme 

Madde 10 – İyileştirme 

SINAV