Bu eğitim, ISO 14001:2015 standardını anlamak ve organizasyonlarda çevre yönetim sistemlerini değerlendirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Eğitim sonunda, katılımcılar ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi denetçisi olarak görev yapmaya hazır olacaktır. 

Eğitim Süresi:  5 GÜN 

Eğitim İçeriği: 

Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 14001:2015 Temelleri 

 • ISO 14001:2015 Tanıtımı 
 • ISO 14001:2015 Standardının Temel İlkeleri 
 • Çevresel etkilerin azaltılması 
 • Yasa ve düzenlemelere uyum 
 • Sürekli iyileştirme 

ISO 14001:2015 Gereklilikleri ve İncelemesi 

 • ISO 14001:2015'in Temel Gereklilikleri 
 • Kapsam 
 • Terimler ve tanımlar 
 • Çevre yönetim sistemi anlayışı 
 • Gerekliliklerin Detaylı İncelemesi 
 • Çevre politikası ve hedefler 
 • Risk ve fırsat yönetimi 
 • Çevresel etkilerin değerlendirilmesi 
 • İzleme, ölçme, analiz ve iyileştirme 

Denetim Kavramları ve İlkeleri 

 • Denetçinin rolleri ve sorumlulukları 
 • Denetim Teknikleri, Denetim planlaması, Belgelere dayalı denetim 
 • ISO 14001:2015 Denetimi ve Belgelendirme 
 • Denetim Sonuçlarının Raporlanması ve İyileştirme Önerileri 
 • İyileştirme önerileri ve aksiyon planları 
 • Uygulama ve Senaryo Çalışmaları 
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler  
 • Pratik egzersizler ve Sınav