Bu eğitim, ISO 9001:2015 standardını anlamak ve organizasyonlarda kalite yönetim sistemlerini değerlendirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Her modül, katılımcılara teorik bilgi, uygulama fırsatları ve denetçilik becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Eğitim sonunda, katılımcılar ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi denetçisi olarak görev yapmaya hazır olacaktır. 

Eğitim Süresi:  5 GÜN 

Eğitim İçeriği 

 • ISO 9001:2015 Tanıtımı 
 • Müşteri odaklılık 
 • Liderlik 
 • Katılım ve insan kaynakları yönetimi 
 • Süreç yaklaşımı ve İyileştirme 
 • Karar verme ve ilişkilendirilmiş risk 

ISO 9001:2015 Gereklilikleri ve İncelemesi 

 • ISO 9001:2015'in Temel Gereklilikleri 
 • Kapsam 
 • Referanslar 
 • Terimler ve tanımlar 
 • Kalite yönetim sistemi anlayışı 
 • Gerekliliklerin Detaylı İncelemesi 
 • Liderlik ve taahhüt 
 • Politika ve hedefler 
 • Risk ve fırsat yönetimi 
 • İş süreçleri 
 • İzleme, ölçme, analiz ve iyileştirme 

Denetim Kavramları ve İlkeleri 

 • Denetçinin rolleri ve sorumlulukları 
 • ISO 9001:2015 Denetimi ve Belgelendirme 
 • Denetim Sonuçlarının Raporlanması ve İyileştirme Önerileri 
 • Uygulama ve Senaryo Çalışmaları 
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler  
 • Pratik egzersizler ve Sınav