Eläinten hyvinvointi

Tuotantoeläinten käsittelyssä on noudatettava eläinten terveyttä ja hyvinvointia varmistavia toimintatapoja, joita sovelletaan esimerkiksi eläinten elinolosuhteisiin, hoitoon ja lisääntymiseen.

Eläinten hyvinvointi

Kiwalla on vuosien kokemus laatujärjestelmien rakentamisesta, auditoinneista ja sertifioinneista eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi sekä edistämiseksi.

Palvelemme tuottajien lisäksi mm. teurastamoja, lihanjalostajia ja vähittäiskauppaa. Olemme luotettava yhteistyökumppani eläinten hyvinvoinnin alalla!

Eläinten hyvinvointipalvelut

Kiwa tarjoaa eläinten hyvinvoinnin sertifiointipalveluja useassa eri maassa, mutta ei Suomessa.

Kansainvälisellä sivustollamme on tietoa, mitkä maat tarjoavat näitä palveluja.