Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuus kattaa ruoan valmistuksen, käsittelyn, jakelun ja varastoinnin niissä sovellettavien sääntöjen ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tehokkaat hallintajärjestelmät suojaavat kuluttajia ja varmistavat, että elintarvikeketjuun osallistuvat toimijat täyttävät velvollisuutensa.

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja muuttuva väestökehitys sekä muut maailmanlaajuiset suuntaukset asettavat uusia vaatimuksia kaikille ruokaketjun vaiheille ja toimijoille. Näiden vaatimusten hallinta on ruokaketjun eri toimijoille välttämätöntä.

Elintarviketurvallisuus

Tunnustetut ja maailmanlaajuiset sertifiointijärjestelmät

Kiwa on yksi johtavista akkreditoiduista elintarvikealan sertifioijista maailmassa. Tarjoamme palveluita, jotka varmistavat turvallisuutta ja rakentavat luottamusta kansainvälisessä elintarvikeketjussa.

Tarjoamme useiden eri järjestelmien sertifiointeja, kuten BRCGS, joka on maailmanlaajuisesti tunnustetuin standardi. Valikoimissamme on myös muita GFSI vertailuarvioituja standardeja kuten FSSC22000.

 

Luotain-arviointi antaa arvion nykytilasta ilman sertifiointia

Tarjoamme mahdollisuutta käyttää Luotain -arviointia sertifiointiarviointiin valmistautumisen, toiminnan kehittämisen ja toiminnan tason kansainvälisen mittaamisen työkaluna, vaikka ei vielä tähtäisikään sertifiointiarviointiin.

Luotain -arvioinnin hyöty on arvioinnissa käytettävän standardikokoelman vaatimuksiin peilaava tilannekuva, jonka perusteella organisaatio voi kohdentaa kehittämistoimenpiteitään, liittyivät ne sitten osaamisen kehittämiseen tai järjestelmän ja/tai toiminnan kehittämiseen.

Arvioijamme ovat elintarviketoimialalla kokeneita arvioijia ja prosessiosaamisen ammattilaisia sekä kyseessä oleviin arviointikriteereihin pätevöitymisen ansiosta parhaita juuri siinä standardikokoelmassa, johon organisaatio haluaa keskittyä.

Lue lisää elintarviketurvallisuuden Luotain-arvioinnista

Lue elintarviketurvallisuuteen liittyviä kirjoituksiamme sekä referenssejä:

Elintarviketurvallisuuspalvelut

 • Elintarviketurvallisuudella, ISO 22000- ja FSCC 22000 -sertifioinneilla on keskeinen rooli elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Elintarviketurvallisuus ja sen hallintajärjestelmän sertifiointi viestii asiakkaille ja kuluttajille vastuullisuudesta. Tutustu!
  Näytä
 • Gluteeniton tuote voidaan merkitä gluteenittoman tuotteen merkillä, jos tietyt kriteerit täyttyy. Kiwa Inspectalla on valtuutus tehdä gluteenittomien tuotteiden merkkiauditointeja ja myöntää tästä sertifikaatti. Lue lisää!
  Näytä
 • ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
  Näytä
 • Teemme vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastukset puolueettomasti ja asiantuntemuksella. Säännölliset tarkastukset lisäävät tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta.
  Näytä
 • Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kaupan vaa'at, teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.
  Näytä
 • Ympäristöstandardi ISO 14001 tarjoaa työkaluja ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiin täältä!
  Näytä
 • Määrämittaisten valmispakkauksen e-merkki tarkoittaa, että pakkauksen määrän merkintä vastaa riittävän tarkasti sisällön määrää. Valmispakkauksen e-merkintä helpottaa ja tehostaa yritystä vastuullisuuden osoittamisessa. Kiwa Inspecta tarkastaa, että pakkaaja toimii direktiivin osoittamalla tavalla.
  Näytä
 • IFS Food on kansainvälisesti tunnustettu standardi elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun sekä tuotantoprosessien sertifioimiseksi. Se tarjoaa kaikille elintarvikkeiden valmistajille ja pakkaajille viitekehyksen tuotteiden turvalliseen jakelemiseen ja kuluttamiseen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.
  Näytä
 • EFISC- GTP-sertifiointi kattaa turvallisten rehujen ja elintarvikkeiden ainesosien keräämisen, kuljetuksen, varastoinnin, kaupan ja teollisen valmistuksen. Sertifiointijärjestelmien tavoitteena on tarjota turvallisia rehuja / elintarvikkeiden ainesosia ja siten tukea turvallisuutta koko elintarvikeketjussa. Lue lisää!
  Näytä