23 helmikuuta 2020

Europe Soya - Tuotekehitystä kansainvälisellä yhteistyöllä

Kansallisesti kansainvälinen Kiwa - tuotekehitystä kansainvälisellä yhteistyöllä

 

Kansainvälistä vahvuutta paikallisesti toimitettuna

Suomalaista alkuperää oleva, Pohjoismaiden johtava tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyritys Inspecta on ollut osa kansainvälistä Kiwa -perhettä vuodesta 2015 lähtien. Syyskuusta 2016 alkaen Kiwa -brändiä on Inspectan rinnalla tuotu myös aktiivisemmin esille, koska me olemme ylpeitä saadessamme olla kansainvälisesti kansallisia.

Olemme ylpeitä suomalaisista Inspecta -juuristamme, mutta teemme tietotyötämme osana kansainvälistä asiantuntijaorganisaatiota ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan tuotteistamaan myös Kiwa -perheestä löytyvää osaamista. Kiwan kansainvälisellä elintarvikesektorilla meillä on tätä tukeva yhteinen visiokin ”Global strength delivered locally.”

 

Europe Soya -tuotteen synty

 

Aloite Europe Soya -ohjelman mukaiseen sertifiointiin tuli Suomesta syksyllä 2019. Sertifiointiohjelman ylläpitäjän sivuilta oli löytynyt, että Kiwa -perheeseen kuuluva Kiwa Agri Food Englannissa on ohjelman mukaisiin sertifiointiarviointeihin hyväksytty sertifiointiyritys. Siitä käynnistyi tiivis yhteistyö Suomen ja Englannin välillä ja koska ohjelma oli uusi, niin tuoteviilausta tapahtui myös on-the-go.

Kuin sattuman kauppana pätevöitymiseen kuuluva koulutus oli juuri alkamassa ja teimme päätöksen, että koska tarve on Suomessa niin suomalainen auditoija voisi osallistua koulutukseen. Koulutuksessa standardin vaatimukset käytiin läpi käytännön esimerkkien kautta. Tämän lisäksi tarvittiin myös witness -auditointi, joka tehtiin 17.12.2019 keskellä Suomen synkintä, lumetonta talvikautta. Käydessämme edeltävänä iltana auditoinnin kulkua läpi witness -auditoijan kanssa näkyi ikkunoista loputonta mustaa. Kaunis kesäkaupunki Hanko ei näyttänyt ihan parhaintaan Englannista saakka matkustaneelle ”silminnäkijä” -auditoijalle, naurahtaa Kiwa Inspectan tuotepäälllikkö Teija Paananen.

 

Auditoinnissa koko ketju läpinäkyväksi

 

Auditoinnin aikana varmistetaan soijan koko toimitusketju viljelijästä (F, Farmer) alkaen. Välissä voi olla myös usean viljelijän kanssa sopimuksen tehneitä keräilijöitä (AC, Agricultural Collectors) ja kaupallisia välittäjiä (T, Trader). Soija voi kulkea käyttöpaikkaansa (PP, Primary Processor) usean kansainvälisen sataman ja varastopisteen kautta joko bulkkitoimituksina tai suursäkeissä.

Koko logistinen ketju on kuitenkin tärkeää kartoittaa riskien tunnistamiseksi ja eri toimijoiden vastuurajapintojen määrittelemiseksi. Soijaa voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin esimerkiksi rehuteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa (P, Processor) ja sertifiointiarvioinnissa käytettävien kriteereiden laajuus määräytyy tuotantoympäristön kompleksisuuden ja laajuuden mukaan.

Europe Soya sertifioidun yrityksen tulee sitoutua varmistamaan, että kaikkien Europe Soya -logoa kantavien tuotteiden (TM, Trademark User) valmistamista varten vastaanotettu soija täyttää Europe Soya -standardin vaatimukset. Riskinarviointia tuotteiden valmistamisessa tulee laajentaa koskemaan eri soijalaatujen käsittely ja tuotantolaitteiden pesut, koska tuotannon aikaiset ristikontaminaation mahdollisuudet eri soijalaatujen välillä on oltava hallinnassa. Myös kaikki soijaan liittyvät kuljetus- ja varastointijärjestelyt kuuluvat arvioinnin piiriin ja logistisessa ketjussa liikkuvista asiakirjoista tulee selvitä Europe Soya -ketjuun kuuluvat raaka-aineet ja tuotteet.

 

Asiakastarinan pääosassa Oy Soya Ab, Jalofoods

 

Oy Soya Ab, Jalofoods on Tammisaaressa sijaitseva elintarvikealan yritys, joka valmistaa kotimaisia Jalotofu- ja Jalotempe -tuotteita. Tofun juuret ovat Kiinassa ja Japanissa, joissa tofua valmistetaan soijamaidosta luontaisesti juoksuttamalla, hieman eri tavoin maasta riippuen. Tofu on itä- ja etelä-aasialaisessa keittiössä edelleen keskeinen kasviproteiini. Myös tempe on indonesialaisen perinteen mukaan palkokasveista fermentoimalla valmistettu kasviproteiinituote, jossa on mieto, pähkinäinen maku.

Kuva: Oy Soya Ab:n toimitusjohtaja Stig Westerlund

”Aloite Europe Soya -sertifiointiin lähti itsestämme, sillä halusimme olla edelläkävijänä ja löytää uusia mahdollisuuksia käyttää tuotannossamme alkuperältään jäljitettävää soijaa.”, kertoo toimitusjohtaja Stig Westerlund, Oy Soya Ab:n toimitusjohtaja. ”Kansainvälinen sertifiointiprosessi oli mielenkiintoinen, uusi kokemus ja syvensi omaakin ymmärrystämme siitä mitä kaikkea sertifiointiprosessissa oikein tapahtuu.”

Ensimmäisen auditoinnin tekeminen englannin kielellä ei muodostunut Tammisaaressa ongelmaksi vaan siihenkin suhtauduttiin jatkuvan parantamisen hengessä: ”Siinä oppi myös muiden markkinoiden tavoista toimia ja sai uusia näkökulmia. Vaikka standardit ovatkin tiukkaa paperitekstiä niin auditoinnin tekevät kuitenkin ihmiset”, Stig jatkaa.

Oy Soya Ab:n Tammisaaren tuotantoyksikössä on FSSC22000, Reilun Kaupan ja Gluteenittoman tuotteen sertifikaatit, joiden myötä on jo totuttu pitämään raaka-aineita erillään ja huolehtimaan ristikontaminaatioiden ehkäisystä. Silti Europe Soya -sertifikaatin saaminen toi vielä mukanaan joitain lisäkäytäntöjä ja eri soijalaatujen erillään pitoon ja tunnistettavuuteen ja logistiikkaprosessien seuranta on entisestään tarkentunut. Vaikka kaikki yrityksen käyttämä soija on luomua niin GMO-pikatestit ovat tulleet osaksi soijan vastaanottorutiineita. ”Luomutuotannolla oli kohtuullisen helppoa aloittaa Europe Soyan edellyttämä toiminta. Erillään pitoon ja linjojen puhdistukseen on kiinnitettävä erityistä huomioita. On myös hyvä kartoittaa koko logistinen ketju, siinä käytettävät laitteistot ja muut siirtovälineet, että on tietoinen missä kohdin ristikontaminaatio voisi sattua jos on sattuakseen.” evästää Stig Europe Soya -sertifiointia suunnittelevia yrityksiä.

Lisätietoja Europe Soya-sertifioinnista:

Teija Paananen
Tuotepäällikkö, pääarvioija
Kiwa Inspecta
040 550 3243