9 huhtikuuta 2021

Muutos tuoteturvallisuusjärjestelmästä toiseen

Kiwa_HameenlinnanOsuusmeijeri_muutosmatka_elintarvike_01.jpgElintarviketurvallisuuden ja laadun vaatimukset kasvavat. Kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka tulee, miten se on valmistettu sekä miten sen turvallisuus ja laatu on varmistettu. Vaatimukset koskevat koko elintarvikeketjua: alkutuotantoa, jalostavaa teollisuutta ja vähittäiskauppaa.

Kansainvälisesti yhtenäinen laadunvarmistus

Kasvavat vaateet ja ketjussa toimivien toimijoiden vastuu ovat vaikuttaneet kansainvälisesti yhtenäisten laadunvarmistus- ja elintarviketurvallisuusstandardien kehittymiseen ja yleistymiseen. Globaali elintarviketurvallisuusaloite (Global Food Safety Initiative, GFSI, https://mygfsi.com/) on tätä varten luonut vertaisarviointikriteerit (Benchmarking Requirements), joita vastaan arvioidaan kansainvälisiä elintarviketurvallisuuden sertifiointiohjelmia.  Suomessa tunnetuimmat GFSI -vertaisarvioidut sertifiointiohjelmat ovat FSSC22000, IFS Food ja BRCGS.

Kaikkia GFSI -vertaisarvioituja ohjelmia yhdistää samat kolme keskeistä osa-aluetta, jotka ovat

  • Codex Alimentariuksen mukainen HACCP-järjestelmä elintarviketurvallisuuteen liittyvien vaarojen tunnistamiseen ja riskien hallintakeinojen määrittelyyn
  • alakohtaiset tukiohjelmat (hyvät tuotantotavat / hyvät käytännöt) ja jäljitettävyys sekä
  • yleiset elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamista ja toiminnan johtamista koskevat vaatimukset kuten politiikan laadinta, tavoitteiden asetanta ja dokumentoinnin hallinta.

Hämeenlinnan osuusmeijerin onnistunut muutosmatka GFSI järjestelmästä toiseen

Hämeenlinnan Osuusmeijerille myönnettiin IFS sertifikaatti syksyllä 2020. Laatu-, ympäristö- ja tuotekehityspäällikkö Anne Isokangas kertoo syistä ja aikataulusta siirtyä GFSI-järjestelmästä toiseen:

”Alkuvuodesta 2019 saimme asiakasvaatimuksena tiedon tarpeesta siirtyä FSSC22000:sta IFS tai BRC -järjestelmään. Päätöksen siirtymisestä IFS:ään teimme maalis-huhtikuussa 2019. IFS-sertifiointiauditoinnin sovimme ensimmäistä kertaa maalis-huhtikuun vaihteeseen 2020 eli noin vuosi kului päätöksestä sertifiointivalmiuteen.”

Kuten Anne toteaa, ensimmäiset suomalaiset asiakkaat olisivat olleet jo keväällä 2020 valmiina IFS Food auditoinnin. Kiwa Inspectan puolesta kaikki oli järjestetty ja Italian Bolognasta oli varattu pätevä IFS -auditoija ottamaan näyttöauditointi Suomessa. Korona kuitenkin muutti suunnitelmamme ja emme voineet ottaa Italiasta IFS witness -auditoijaa Suomeen. Kesän aikana IFS-lanseeraus saatiin maaliin ja syyskuussa oli myös Hämeenlinnan Osuusmeijerin ensimmäinen IFS-auditointi.

”IFS:n ja FSSC:n monet vaatimukset ovat samanlaisia tai samansuuntaisia. Koimme, että elintarviketurvallisuuden hallintamme oli prosessin alkaessa jo erittäin hyvällä tasolla, kun noudatimme FSSC 22000 -standardin vaatimuksia. IFS on kuitenkin selvästi yksityiskohtaisempi ja jättää toimijalle vähemmän päätösvaltaa omaan riskinarviointiinsa perustuen.” toteaa Anne.

Kiwa_HameenlinnanOsuusmeijeri_muutosmatka_elintarvike_03.jpg

Muutokset palvelemaan yrityksen toimintaa

Vuoden aikana muutospäätöksestä sertifiointivalmiuteen Hämeenlinnan Osuusmeijerillä tehtiin valtavasti työtä standardin vaatimusten tulkitsemiseksi ja toimeenpanemiseksi. Anne kertoo, että toiminnanohjausjärjestelmän koko dokumentaatio käytiin läpi ja lähes kaikkiin dokumentteihin tuli joitain tarkennuksia tai muutoksia. Joidenkin vaatimusten kohdalla pohdittiin toteutustapaa pitkään, jotta vaatimuksen toteuttaminen ei jäisi vain ”standardin vuoksi” -tasolle. Anne pitää tärkeänä, että vaatimusten aiheuttamat muutokset palvelevat yrityksen toimintaa ja esimerkiksi erilaiset seurannat antavat arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen.

Kysyimme Annelta, miten hän evästäisi muita ensimmäiseen IFS -auditointiin valmistautuvia. Hän vastasi, että jokaisen vaatimuksen kohdalla kannattaa miettiä tarkasti, mitä siinä itse asiassa vaaditaan ja onko tämä vaatimus omassa toiminnassa jo nyt standardin mukaista. Anne koki itse hyödylliseksi myös sen, että hän aloitti työn kääntämällä standardin suomeksi.

Miten auditointitapahtuma eroaa FSSC:n ja IFS:n osalta

IFS auditointi toteutetaan nk. vertikaalisena auditointina. Tämä tarkoittaa sitä, että näyttöä standardin vaatimusten toteutumisesta haetaan konkreettisten esimerkkien kautta. Jokaisella auditointikerralla auditoija valitsee yrityksen valmistaman tuotteen jäljitettävyystestiin ja tähän tuote-erään kohdistuva dokumentaatio tarkastetaan kattavasti.

Auditointi yksittäisen tuotteen näkökulmasta

Tarkastuksessa käydään läpi mm. raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden spesifikaatiot ja niiden toimittajien hyväksynnät sekä tuotannon aikaiset monitorointitulokset ja puhtaanapitoraportit. Myös valittuun tuotteeseen kohdistuvat asiakasvaatimukset käydään tarkasti läpi.

Lisäksi tuotantokierroksella havaittujen asioiden kautta tarkastetaan standardin vaatimuksia, mm. haastatellun henkilön koulutus, nähdyn poikkeaman tai poikkeavan materiaalin käsittely, nähdyn koneen tai laitteen kontaktimateriaalien elintarvikehyväksyntä jne. Anne Isokangas totesikin, että IFS auditointi tehtiin yksittäisen tuotteen näkökulmasta, kun FSSC auditoinnissa keskityttiin ehkä enemmän kokonaisuuksiin.

Kiwa_HameenlinnanOsuusmeijeri_muutosmatka_elintarvike_02.jpg

Pisteytys todentaa muutokset suorituskyvyssä

Jokainen standardin kohta arvioidaan auditoinnissa läpi rivi riviltä, eli auditointi on näin FSSC arviointia yksityiskohtaisempi. Jokainen kohta myös pisteytetään ja pisteistä lasketaan sertifikaatin taso. Näin IFS-pisteytysjärjestelmän avulla yritys voi todentaa, miten se parantaa suorituskykyään tuoteturvallisuuden ja laadunvarmistuksen hallinnassa saavuttamalla korkeamman pisteytyksen.

”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että saimme uuden järjestelmän sertifioitua aikataulussa koronarajoitteista huolimatta ja vielä erittäin hyvin arvosanoin. Tämä oli kyllä kova ponnistus koko organisaatiolta, joten kiitokset työstä koko meijerille 😊” Anne Isokangas lopettaa ja näihin onnitteluihin lähden IFS arvioijana ilolla mukaan.

 

Riikka Eerola
Pääarvioija, Kiwa Inspecta

 

Lisätietoa IFS:stä:

Tutustu IFS -standardeihin ja tukimateriaaliin: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards

IFS näkyy myös kevään 2021 koulutuskalenterissamme: https://www.kiwa.com/fi/fi/palvelutyyppi/koulutus/elintarvikkeet/

 

Lisätietoja Kiwa Inspectan elintarvikeketjuun kuuluvista standardeista:

Teija Paananen
Tuoteryhmäpäällikkö, pääarvioija
Email: teija.paananen@kiwa.com
Puh. 040 550 3243