18 maaliskuuta 2020

Pienen elintarvikeyrityksen matka ISO22000-sertifioiduksi


Pielisen Kalajaloste Oy
on Nurmeksen Pitkäkoskella sijaitseva, vuonna 1994 perustettu ja noin 15 henkeä työllistävä pieni perheyritys, jota pyörittävät Markus ja Raakel Tolvanen lapsineen. Kesällä 2019 yritykselle tuli asiakasvaatimuksena tarve ISO22000 -järjestelmäsertifiointiin. Yrittäjähenkiset ja tulevaisuuteen uskovat Tolvaset olivat samana kesänä käynnistäneet investointihankkeet tuotantotilojen ja -linjojen laajentamiseksi ja käynnissä oli laajennukseen liittyvä omavalvonnan päivitystyö.

Päätös lähteä ISO22000 -sertifiointiprosessiin kuitenkin tehtiin, koska sen uskottiin edesauttavan tuotantovolyymin kasvua tehtyjen investointien kustannusten kattamiseksi. ”Meillä on kunnianhimoinen tavoite korvata tonnikala eettisellä, kotimaisella luonnonkalalla”, yrittäjäperheen isä Markus Tolvanen toteaa.


Alkuun ulkoisen asiantuntijan voimin


Järjestelmäsertifioinnin aloittamispäätöstä seurasi ulkoisen asiantuntijan, Jari Rahkalan, palkkaaminen järjestelmän rakentamisprojektiin. Samalla tuotannon toimintaa haluttiin uudenaikaistaa ja digitalisoida eikä järjestelmää haluttu rakentaa perinteisesti paperien ja mappirivien varaan. Etenemistä auttoi selkeä projektisuunnitelma minkä mukaan edettiin.

Alku vaati molemminpuolisen luottamuksen rakentumista niin, että suunnitelma saatiin tuntumaan omalta eikä liian monimutkaiselta tai byrokraattiselta pienelle yritykselle. ”Etukäteen kyllä hiukan pelkäsin, että järjestelmä tekee pienen yrityksen toiminnasta järkyttävän byrokraattista eikä sitä kukaan jaksa ylläpitää. Jo alun perin pyrimme siihen, että järjestelmän pitää olla toimiva. Ei haluttu rakentaa sellaista, että kirjataan, vaikka ei tehdä, vaan se kirjataan, mikä myös tehdään”, Markus sanoo.

Koska ulkoinen asiantuntija ei ollut jatkuvasti paikan päällä niin myös suunnitelman mukaisen toiminnan toteutumiseen paikan päällä piti pystyä luottamaan. ”Tällä porukalla on ollut kuitenkin hyvä tekemisen meininki ja koko työyhteisö lähti hienosti hommaan mukaan”, Jari toteaa.

 

Auditoinnista apua ja vauhtia kehittymiseen


Sertifiointiprosessi koettiin Pielisen Kalajalosteella hyvänä kokemuksena. Auditointien aikana olennaiset asiat tuli käsiteltyä ja ensimmäisen vaiheen sertifiointiauditoinnista oli apua kehittämistyön suuntaamisessa.

Työnjohtajaksi nimitetyn Joosua Tolvasen mukaan myös vastuuta ja valtuuksia jaettiin perheyrityksessä uudella tavalla. ”Auditoinnissa tuli esiin asioita, jotka on kyllä itsekin tiennyt, että ne pitäisi laittaa kuntoon, mutta auditointiprosessi toi tekemiseen sitten enemmän vauhtia”, Joosua kertoo. Tietoa kirjataan nyt tietyissä työpisteissä useammin kuin aikaisemmin ja esimerkiksi tölkkien suljennan tarkastuksista syntyy aikaisempaa enemmän kirjauksia.

Tuotannon omavalvonnan koetaan olevan nyt kätevämmässä muodossa, kun tieto on digitaalista. Virheitä ja poikkeamia kirjataan enemmän ja ne näkee heti tuotantopäivän tietoja selaamalla. ”Kaikkien varastojen järjestykseen saaminen oli kyllä suurin saavutus”, naurahtaa Joosua. ”Nyt järjestystä on ollut helpompi ylläpitää ja tavarat löytyvät helpommin”.  

pielisen kalajaloste sertifikaatti
Henkilöstö mukaan


Järjestelmän mukaisen toiminnan ylläpitäminen on lisännyt koko henkilökunnan mukaan ottamista ja kouluttamista niin, että kaikki ymmärtävät, että jokaisen rooli on tärkeä. ”Porukan mukaan ottamiseen ei riitä vain kerran sanominen. Se vaatii vähän totuttelua, että asioita ei tehdä vain nopeasti ja kertaluontoisesti kuntoon vaan niin, että tilanne pysyisi koko ajan samana”, Markus sanoo.

Työyhteisössä on todettu, että toiminta muuttui läpinäkyvämmäksi ja asioista jutellaan avoimemmin enemmän koko porukalla. Viikkopalaverien tuominen mukaan toimintaan lisäsi vuorovaikutusta. ”Aikaisemmin ei ollut tällaisia rutiineita juttelemiselle, joten asioita saattoi jäädä sanomatta” Joosua lisää.

Elintarviketurvallisuudesta huolehditaan koko porukalla ja tieto päivän tapahtumista on nyt helpommin saatavilla. Valvonta on vastuiden selkeämmän jakamisen kautta parantunut ja myös työntekijöille on osoitettu heidän vastuunsa”, työnjohtaja Joosua jatkaa.

 

Lisätietoja ISO22000-sertifioinnista:

Teija Paananen
Tuotepäällikkö, pääarvioija
Kiwa Inspecta
040 550 3243

Teija Paananen on elintarvikealan pitkän linjan ammattilainen sekä elintarviketurvallisuuden ja -vastuullisuuden asiantuntija. Elintarvikeyritysten kannattavan liiketoiminnan puolestapuhumisen lisäksi Teija kouluttaa alan asiantuntijoita ja osallistuu keskusteluihin sosiaalisen median kanavissa. Seuraa Teijaa Linkedinissä ja Twitterissä.