Eläinten rehu

Eläinten rehut ja niiden raaka-aineet ovat tärkeässä roolissa koko elintarvikeketjun turvallisuudessa. On oleellista varmistaa, että rehu on turvallista, säännösten mukaista ​​ja ravitsevaa.

Eläinten rehu

Kuluttajat ovat jatkuvasti tietoisempia myös rehujen turvallisuuden merkityksestä. Siksi tuottajilla on lisääntyviä paineita hankkia rehuja jäljitettävistä ja luotettavista lähteistä.

Kiwa sertifioi useita kansainvälisesti tunnustettuja hallintajärjestelmiä, kuten FEMAS ja FAMI-QS, seuraten rehuketjua raaka-aineista valmiisiin eläinrehuihin.

Eläinten rehupalvelut

  • Kiwa Inspectan myöntämä rehuhygienian FAMI-QS-sertifikaatti osoittaa, että toimija toteuttaa rehuhygienia-asetuksen (183/2005 / EY) tavoitteet ja osoittaa, että muut rehujen turvallisuutta koskevat sääntelyvaatimukset täyttyvät. Lue lisää!
    Näytä