20 Aralık 2020

ISO/PAS 45005:2020

ISO/PAS 45005:2020 İş sağlığı ve güvenliği yönetimi - COVID-19 salgını sırasında güvenli çalışma için genel kurallar standardı yayımlandı.

 

ISO/PAS 45005:2020  standardı, kuruluşlara işle ilgili sağlık, güvenlik ve refahı korumak için COVID-19'dan kaynaklanan riskleri nasıl yönetecekleri konusunda rehberlik sağlar.

Bu standart, aşağıdakiler dahil olmak üzere her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar için uygulanabilirdir:

a) pandemi boyunca faaliyet gösteren;

b) tamamen veya kısmen kapatıldıktan sonra operasyonları sürdürüyor veya sürdürmeyi planlayan;

c) tamamen veya kısmen kapatılan işyerlerini yeniden faaliyete geçiren;

d) yeni kurulun ve ilk kez faaliyete geçmeyi planlayan.

Bu standart aynı zamanda her türden çalışanın korunmasına ilişkin rehberlik sağlar (ör. Kuruluş tarafından istihdam edilen işçiler, dış tedarikçilerin çalışanları, yükleniciler, serbest meslek sahipleri, taşeron işçileri, yaşlı işçiler, engelli işçiler ve ilk müdahale ekipleri) ve diğer ilgili taraflar (örneğin, halk dahil bir işyerini ziyaret edenler).

Bu standart, klinik, sağlık hizmetleri ve diğer ortamlarda belirli enfeksiyon kontrol protokollerinin nasıl uygulanacağı konusunda rehberlik sağlamayı amaçlamamaktadır.

 

Bu standart ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri standardının yanı sıra, diğer yönetim sistemleri standartları ile entegre olarak uygulayabilirsiniz.