Boru sistemleri

Boru sistemleri, içme ve atık suları taşır. Bu sistemlerin bileşenlerinin, piyasaya sürülmeden önce ulusal ve uluslararası performans standartlarına uygun olması gerekir. Bu standartlar arasında sızıntı önleme, ürün ömrü ve hijyen dahil olmak üzere birçok husus vardır.

Kiwa, boru sistemleri üreticileri ve tedarikçilerine Avrupa ve diğer ülkelerdeki gereklilikleri karşılamaları konusunda yardımcı olmaya yönelik kanıta dayalı bir geçmişe sahiptir. Kapsamlı portföyümüz, metal, plastik, beton ve kompozit borular ve dirsekler, t dirsekler, çaprazlar, kaplinler, civatalar, kapaklar, valfler ve tapalar gibi ara bağlantı parçaları ile ilgili ürün onaylarını ve testlerini kapsar.

Kiwa Türkiye | boru sistemlerinin test edilmesi, denetlenmesi ve sertifikalandırılmasında ortağınız

 

Boru sistemleri alanındaki hizmetlerimiz