Türkiye Organik Tarım Kanunu ve Yönetmeliği

Her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması faaliyeteleri ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde belgelendirilebilir.

Ne bilmek istiyorsunuz?

Türkiye sınırları içerisinde organik ürünlerini pazarlamak, satmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Organik Tarım Kanunu ve İlgili yönetmeliğe göre kontrol edilip belgelendirilmek zorundadır.

Detaylı bilgi için 5262 Sayılı “Organik Tarım Kanunu”na ve İlgili Yönetmeliğe  erişebilirsiniz