29 lapkričio 2018

Vadybos sistemų vidaus auditorių mokymai, Kaune

2018 m. gruodžio 11 d. Raudondvario pl. 162 , Kaunas
Nuo 9.00 iki 16.00 val.


Mokymai skirti: vidaus audito vadovams, vidaus auditoriams ir kitiems atsakingiems specialistams, kurie atlieka arba planuoja atlikti veiklos procesų kokybės, aplinkos apsaugos vidaus auditus.


Mokymų metu: dalyviams bus pristatomi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartų reikalavimai, audito terminai, apibrėžtys, pagrindinis audito principas, audito apimtis ir tikslai, audito procedūros įgyvendinimas, atsakomybių paskirstymas. Mokymai yra orientuoti į praktiką, todėl mokymų metu bus atliekamos praktinės užduotys.


Mokymų kaina - 150,00 Eur (PVM netaikomas).


VADYBOS SISTEMŲ VIDAUS AUDITORIŲ MOKYMŲ TEMOS:
➢ Vadybos sistema - organizacijos valdymo įrankis. Vadybos sistemos principai ir modelis. Nauda ir iššūkiai;
➢ ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimai; ➢ Vidaus audito terminai ir apibrėžimai; ➢ Vidaus audito tikslai ir principai; ➢ Vidaus auditoriams keliami reikalavimai; ➢ Vidaus audito etapai; ➢ Vidaus audito metodai;
➢ Vidaus audito atlikimas;
➢ Audito išvadų ir ataskaitos parengimas;
➢ Vadybos vertinamoji analizė;
➢ Praktinės užduotys;
➢ Diskusija aktualiais klausimais.
Pastabos: Organizatoriai pasilieka teisę iš dalies keisti ir/ar papildyti programą. Prieš mokymus tikslinga susipažinti su standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 reikalavimais.

 

Registracijos forma

Programa

 

Kontaktinis asmuo:

Rima Stasionytė

El. paštas: rima.stasionyte@kiwa.com

Tel. 868718696