Atliekami darbai:

Objektą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;

Energetinių parametrų matavimai;

Energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninė analizė, energijos ir šalto vandens sąnaudų balansų sudarymas;

Šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui;

Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių parinkimas ir galimų sutaupymų nustatymas;

Pastato šilumos energijos sąnaudų balanso sudarymas;

Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;

Audito ataskaitos parengimas ir pristatymas.

Energetinis auditas naudingas:

Siekiant sužinoti pastato bei inžinerinių sistemų techninę būklę;

Siekiant nustatyti galimybes taupyti energiją ir įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones.

Renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš Valstybinių ar Europos sąjungos fondų;


Energetinis auditas privalomas:

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO ĮSTATYMĄ energetinį auditą privaloma atlikti didelėms įmonėms (kai įmonėje dirba daugiau nei 250 darbuotojų arba jos metinės pajamos viršija 40 mln. eurų ir turto balansinė vertė viršija 27 mln. eurų.), per du metus nuo įmonės įsteigimo datos, vėliau audito periodiškumas kas 4 metus.