Kalite Etiketleri

Kiwa şirketinin adı, sertifikalarımız ve sertifika markalarımız değer katan veya gerekli izinleri almak için önemli pazarlama varlıklardır. Sertifikalarımız başarıları kendileri ve dış dünya için görünür kılar. Kiwa ismi ve markaları kalite, güvenilirlik ve güven anlamına gelir.

Kiwa Markaları

Markalarımızın Avrupa pazarındaki gücünü artırmak için, şirketimiz olan Kiwa ile birlikte kendi ve lisanslı sertifika markalarımızı sunuyoruz. Lisanslı sertifikasyon programı markaları ayrıca Kiwa ile lisans sahiplerinin izin verdiği ve bir programın akreditasyon seviyesine uygun olması koşuluyla ana marka olarak sunulacak. Bunu yaparken, markalarımızın (uluslararası) görünürlüğünü ve markanın müşterilerimiz için (pazar) değerini arttırıyoruz.

Her sertifika Programı için bir Kiwa etiketi

Kiwa veya Gastec QA gibi kalite etiketleri, sertifikalı ürün, süreç, sistem, onay veya belgelendirme planına benzersiz bir şekilde bağlanmıştır ve yalnızca geçerli bir sertifika verildiğinde sertifika sahibi tarafından kullanılabilir. Kiwa, çok çeşitli lisanslı markalar, şube ve sektör markaları sunmaktadır. Farklı görünüme sahip olmakla beraber ama aynı prensipler geçerlidir.

Pazarlama aracı olarak ürün markası

Ürün sertifikası etkili ve güçlü bir pazarlama aracı olabilir. Ürün sertifika sahipleri bu nedenle ürünlerini Kiwa Kunduz İşareti ile markalama fırsatına sahiptir (aşağıya bakınız).

Kiwa Kunduz Markası

Sertifika sahiplerine pazarlamada sertifikalarından en iyi şekilde yararlanmaları için hemen hemen tüm sertifika programları için bir sembol sağlıyoruz. Kiwa Kunduz Markası olarak adlandırılan bu işaret, Kiwa kunduzun bir görüntüsünden ve özel sertifika programına yönlendirilmekten ibarettir. Paralel ithalat gibi sorunları önlemek için akreditasyon seviyesi, ülke kodu ve sertifika proğram numarası içermektedir.

ISO 9001-black.jpg