Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), Kiwa’nın temel bileşenlerindendir. Kalite beyanlarımız, testlerimiz ve denetimlerimiz hem insanların iş yerinde ve evlerinde güvenliğini, sağlığını desteklemek hem de genel anlamda kalite güvencesinin ve kontrolünün sağladığı şeffaflıkla daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için gerçekleştirilir. Toplum genelinde bir güven ortamı oluşturmak istiyoruz. 

Kiwa Türkiye CSR Yolculuğu 2022

Kiwa Türkiye, strateji ve uygulamalarını Kiwa NV tarafından teşvik edilen CSR politikalarıyla tutarlılık içinde, üst yönetimin iradesiyle,  sürdürülebilirlik, şeffaflık, bütünlük, yasa ve düzenlemelere uygunluk prensipleriyle uyumlu hale getirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla CSR Performans Merdiveni programının gerekliliklerine yönelik yönetim sistemini genişletmektedir.

Kiwa Türkiye CSR Politikamız: 
  • Şirket politikalarını tamamlamakta ve kuruluşun amaçlarına uymaktadır.
  • Sosyal, çevresel ve ekonomik konularda sürdürülebilir bir yaklaşım da dahil olmak üzere stratejik bir vizyon belirlemektedir.
  • 3P (People, Planet, Profit) perspektifinden ekonomik, sosyal ve çevresel konularda doğru yönetim yeteneğini gösterir.
  • CSR gösterge politikasının uygulanmasına ve işletilmesine öncelik vermektedir.
  • Tüm paydaşlarımız ile ilgili yasal, gönüllü ya da sözleşme gerekliliklerini karşılamak,
  • CSR yönetim sistemini geliştirmek için belirli becerileri ve kaynakları kullanılabilir hale getirmek,
  • Karbon ayak izimizi azaltmak,
  • Çalışanların sağlığını ve memnuniyetinin arttırılması,
  • CSR sisteminin uygulanabilirliği ve sürekliliğinin sağlanması ve paydaşların katılımı ile sürekli olarak iyileştirilmesi yönetim politikamızdır. 

Politikamız üst yönetim tarafından onaylanmış ve iç-dış paydaşların erişimine sunulmuştur. 

Aynı zamanda kendimizi ve işimizi sürdürülebilir şekilde geliştiriyoruz. Kiwa için küresel çapta zorlu ama başarılabilir ve ölçülebilir CSR hedefleri belirledik. Bu hedefleri CSR Yolculuğu 2022’de açıkladık. İç ve dış denetimlerle bu hedeflere odaklanmayı sürdürdüğümüzden emin oluyoruz.

Kiwa TÜRKİYE

Uluslararası Kiwa CSR Konseyi

Dünya genelindeki Kiwa ofislerinden çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu uluslararası Kiwa CSR Konseyi, CSR Yolculuğu 2022’nin uygulanmasıyla ilgilenir. Kiwa ülkelerinde çalışma grupları, CSR’nin CSR Yolculuğu ilkeleriyle ilgili hak ettiği şekilde dikkate alınmasını sağlar. Tüm bunların amacı ise daha sürdürülebilir, daha adil ve daha iyi bir dünya oluşturmaktır.

Kiwa'nın kurumsal CSR stratejisi hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Global web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.