Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), Kiwa’nın temel bileşenlerindendir. Kalite beyanlarımız, testlerimiz ve denetimlerimiz hem insanların iş yerinde ve evlerinde güvenliğini, sağlığını desteklemek hem de genel anlamda kalite güvencesinin ve kontrolünün sağladığı şeffaflıkla daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak için gerçekleştirilir. Toplum genelinde bir güven ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Netice olarak, gelirlerimizin yaklaşık %70'i doğrudan kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgilidir.

Kiwa Türkiye CSR Yolculuğu 2025

Kiwa için küresel ölçekte iddialı, ancak ulaşılabilir ve ölçülebilir CSR hedefleri belirledik ve bunlar CSR Yolculuğu 2025 içerisinde formüle edildi. Gerçekleştirdiğimiz iç ve dış denetimler, bu hedeflere odaklanmamızı sağlıyor.

Bir bütün olarak Kiwa Grubu için iki Genel İlke geçerlidir:

Birincisi, her Kiwa ofisinin ve nihayetinde her Kiwa ülkesinin, CSR Performans Merdiveni'nin 3. Seviyesine göre denetlenmesi ve sertifikalandırılması gerektiğidir. 2025 yılında ciromuzun %80'i sertifikalı ofislerde gerçekleşecek. Kiwa Türkiye, CSR Performans Merdiveni'nin 3. Seviyesine göre onaylanmıştır.

Bu ilk genel ilke kapsamında hepsi ölçülebilir hedefler eşliğindeki üç odak noktası: CO2 ayak izini azaltmak, çalışan sağlığını ve memnuniyetini iyileştirmek ve hizmetlerimizin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini genişletmektir.

İkinci Genel İlke, bir ofis veya ülke, birinci ilkeye ulaştıktan ve odak noktalarını detaylandırdıktan sonra uygulanır: daha sonra, daha fazla gelişim için Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SDG) ikisini odak noktaları olarak seçer.

Uluslararası Kiwa CSR Konseyi

Dünya genelindeki Kiwa ofislerinden çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu uluslararası Kiwa CSR Konseyi, CSR Yolculuğu 2025’in uygulanmasıyla ilgilenir. Kiwa ülkelerinde çalışma grupları, CSR’nin CSR Yolculuğu ilkeleriyle ilgili hak ettiği şekilde dikkate alınmasını sağlar. Tüm bunları daha sürdürülebilir, daha adil ve daha iyi bir dünya oluşturmak amacıyla yapıyoruz.

Kiwa'nın kurumsal CSR stratejisi hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Global web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.