Hayvan yemi

Hayvan yemleri ve içerik maddeleri, hayvancılıktan elde edilen tüketim zincirine giren gıdaların güvenliğinde rol oynamaktadır. Bu nedenle, hayvan yemlerinin en baştan güvenli olmasını sağlamak ve hayvanlarla ilgili besleyici olmanın yanı sıra düzenlemelere uymak esastır.

Tüketiciler, yem güvenliğinin öneminin daha fazla farkına vardıkça, tedarikçilere izlenebilir ve garantili kaynaklardan yem maddeleri alması için müşterilerinden gelen baskı artmaktadır.

Hayvan yemi

Kiwa, hammaddeden bitmiş hayvan yemine kadar olan yem zincirini takip ederek, FEMAS ve FAMI-QS gibi uluslararası birçok yem güvence planını onaylar.

Hayvan yemi servislerimiz