Gıda Güvenliği

Gıda güvenliği, gıdanın ilgili kurallara ve uygulamalara göre hazırlanması, işlenmesi, dağıtılması ve depolanmasını kapsar. Etkili gıda kontrol sistemleri tüketicileri korur ve gıda zincirinde yer alan üreticilerin ve tedarikçilerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar.

İklim değişikliği, kentleşme ve demografik değişiklikler gibi küresel trendler, besin zincirinin tüm aşamalarında yeni talepler yaratıyor. Tedarikçilerin ve üreticilerin gıda güvenliğini doğrulamak için bu zorlukları yönetmek esastır.

Gıda güvenliği

Kiwa, dünyanın önde gelen akredite gıda ürünleri sertifikalandırıcılarından biridir. Uluslararası gıda tedarik zinciri boyunca güvenlik ve güvence sağlayan protokollerin tasarımı, uygulanması, denetlenmesi ve izlenmesinde hizmet sunuyoruz.

Kiwa, dünya çapında binlerce müşteri tarafından tanınan lider bir dünya standardı olan BRCGS de dahil olmak üzere dünya çapında pek çok program için sertifika vermektedir.

Gıda güvenliği ve güvenlik hizmetlerimiz