UAB „KIWA INSPECTA“ darbuotoų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas

pav mok.jpg

 

Informuojame, kad UAB „Kiwa Inspecta“ šiuo metu įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „UAB „Kiwa Inspecta“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas 09.4.3-ESFA-T-846-01-0091.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti UAB „Kiwa Inspecta“ darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Visuose įmonės procesuose dalyvauja specifinėse sertifikavimo srityse kvalifikuoti specialistai, todėl reikalingas nuolatinis specifinių žinių atnaujinimas ir gilinimas. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių. 

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 m. kovo 17 d.