7 birželio 2018

UAB „Kiwa Inspecta“ parengė ir patvirtino Konfidencialumo ir informacinės saugos politiką, kuri yra patalpinta UAB „Kiwa Inspecta“ internetiniame tinklapyje.

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos priimtas reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

UAB „Kiwa Inspecta“ parengė ir patvirtino Konfidencialumo ir informacinės saugos politiką, kuri yra patalpinta UAB „Kiwa Inspecta“ intenetiniame tinklapyje adresu https://www.kiwa.com/lt/lt/slapuk-politika/

UAB „Kiwa Inspecta“ patvirtino „Asmens duomenų tvarkymo taisykles“, kuriose numatė, kokius fizinių asmenų duomenis renka, tvarko ir saugo paslaugų teikimu tikslu.  Asmens duomenys yra tvarkomi ne ilgiau nei to reikia paslaugai suteikti, laikantis teisės aktų nustatytų terminų. Asmens duomenys gali būti pateikti suinteresuotoms šalims gavus asmens sutikimą arba teisės aktų nustatyta tvarka.