• Energetikos darbuotojų atestavimo programos papildymas

  16 gruodžio 2020

 • Nuotoliniu būdu nuolat vykdomi tęstiniai neformalieji profesiniai mokymai!

  23 spalio 2020

 • Papildyta energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema

  19 spalio 2020

 • Licencijos papildymas vykdyti formalųjį profesinį mokymą

  29 liepos 2020

 • UAB Kiwa Inspecta darbuotojai dalyvavo mokymuose apie socialinės atsakomybės skatinimą

  1 liepos 2020

 • Statybos produktų bandymų laboratorijos notifikavimas

  19 birželio 2020

 • Teisė rengti ir išduoti statybos produktų nacionalinius techninius įvertinimus

  9 sausio 2020