• ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO PROGRAMOS PAPILDYMAS

  16 gruodžio 2020

 • NUOTOLINIU BŪDU NUOLAT VYKDOMI TĘSTINIAI NEFORMALIEJI PROFESINIAI MOKYMAI!

  23 spalio 2020

 • PAPILDYTA ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ SERTIFIKAVIMO SCHEMA

  19 spalio 2020

 • LICENCIJOS PAPILDYMAS VYKDYTI FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

  29 liepos 2020

 • UAB KIWA INSPECTA DARBUOTOJAI DALYVAVO MOKYMUOSE APIE SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMĄ

  1 liepos 2020

 • STATYBOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOS NOTIFIKAVIMAS

  19 birželio 2020

 • Teisė rengti ir išduoti statybos produktų nacionalinius techninius įvertinimus

  9 sausio 2020