17 gruodžio 2021

AKREDITACIJOS PRATĘSIMAS

Pranešame, kad Nacionalinis akreditavimo biuras įvertinęs UAB „Kiwa Inspecta” neardomųjų ir ardomųjų bandymų laboratorijos atitiktį standarto LST EN ISO 17065 reikalavimams, keliamiems virintinių metalų jungčių, pagrindinio metalo paviršiaus neardomiesiems bandymams bei langų, durų ir anginių sąrankų bandymams, langų, durų ir anginių sąrankų eksploatacinių savybių vertinimui ir tikrinimui, pratęsė akreditaciją dar 5 metams.