27 spalio 2021

Akreditavimo srities išplėtimas

Informuojame, kad nuo 2021 spalio 22 d. Nacionalinio akreditacijos biuro įsakymu išplečiama UAB „Kiwa Inspecta“ kontrolės įstaigos akreditavimo sritis atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal „Gabenamųjų slėginių įrenginių techninį reglamentą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-07-07  įsakymu Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“.