25 kovo 2022

Pavasaris – metas atlikti kasmetinę statinio apžiūrą!

Primename, kad statinių savininkams, naudotojams yra nustatyti statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimai.

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Daugiau informacijos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr