21 vasario 2024

Liftų rizikos vertinimas

UAB Kiwa Inspecta Kontrolės įstaiga primena, kad pagal teisės akto "Liftų priežiūros taisyklės" 2020 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. A1-401, - „pasibaigus lifto gamintojo ar įrengėjo nustatytam lifto naudojimo laikui, o jeigu jis nenustatytas, po 25 metų nuo pirmosios lifto naudojimo dienos lifto savininkas turi sudaryti sutartį su akredituotąja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga) dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo pagal Lietuvos standartą LST EN 81-80 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Naudojami liftai. 80 dalis. Naudojamų keleivinių ir krovininių-keleivinių liftų saugos gerinimo taisyklės".

 

Senesnių nei 25m. liftų Lietuvoje šiuo metu yra 42%, iš kurių tik 24% atliktas rizikos vertinimas.