Krav på en säker lagermiljö

Alla företag är enligt lagen skyldiga att se till att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö med säker utrustning. Det gäller för både nyinstallationer och befintliga lager.

Den lagstiftning och vägledning som omfattar dessa krav är: 

  • Arbetsmiljöverket, AFS 2006:4
    A 3:2 utökade krav på säkerhet för pallställ och andra lagerställ

A 3.2 Pallställ och andra lagerställ

Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd. 

  • Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
  •  Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Fördelar med besiktning av pallställ

Arbetsmiljöverket ställer inget krav på att pallställ ska genomgå besiktning. Däremot ska arbetsgivaren ha rutiner för att regelbundet kontrollera att pallstället inte har förändrats eller skadats. I rutinerna ska det framgå hur ofta kontroller ska göras, vilka punkter som ska kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Regelbundna expertbesiktningar gör det enklare att uppfylla rutinerna. Dessutom är det ett bra sätt att minska risken för olyckor.

Besiktning enligt SS-EN15635

Boka in en professionell besiktning av dina pallställ. Kiwa Inspecta utför besiktningar i enlighet med både lokal lagstiftning  och föreskrifter i europeisk standard SS-EN15635. 

Efter varje besiktning upprättas ett detaljerat besiktningsprotokoll som visar på områden som måste repareras omgående eller bör hållas under uppsikt. Riskerna graderas enligt ett enkelt trafikljussystem, rött, gult grönt. På så vis blir det tydligt vad som behöver göras för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på lager och pallställage.