• Hållfasthetsanalys

  Hållfasthetsanalys är ett verktyg för att kunna fatta rätt beslut och få bättre kunskap.

  Läs mer
 • Material och Korrosion

  Vi har ledande kunskap inom materialteknik och korrosionslära och lång erfarenhet av att utföra skade- och haveriutredningar samt konditions- och livslängdsbedömningar.

  Läs mer
 • Inspektions- och underhållsplanering

  Med inspektions- och underhållsplanering kan du systematiskt identifiera risker och hantera dem i förebyggande syfte. Det ökar i sin tur dina möjligheter att nå uppställda mål i dina projekt.

  Läs mer
 • Kemikaliehantering

  Vi ser till att du och dina kunder får en säker kemikaliehantering som följer lagen.

  Läs mer
 • Tåg och infrastruktur

  Minska risken för kostsamma driftstopp genom att ta kontroll över dina vagnskorgar, boggiramverk, koppel, axlar, hela fordon, räls eller broar.

  Läs mer
 • Övriga tjänster

  Se fler tjänster som vi kan erbjuda inom teknisk konsultation, till exempel analyser inom termohydraulik och tillståndsbedömning av betongkonstruktioner.

  Läs mer
 • Lamps, one of which is on fire
  Teknisk konsultation av Kiwa

  Med Kiwa får du en Partner for Progress. Vi uppnår det genom att tillämpa våra ledande expertkunskaper inom många olika ämnesområden.

  Läs mer