• Hållfasthetsanalys

  Hållfasthetsanalys är ett verktyg för att kunna fatta rätt beslut och få bättre kunskap.

  Läs mer
 • Material och Korrosion

  Vi har ledande kunskap inom materialteknik och korrosionslära och lång erfarenhet av att utföra skade- och haveriutredningar samt konditions- och livslängdsbedömningar.

  Läs mer
 • Inspektions- och underhållsplanering

  Med inspektions- och underhållsplanering kan du systematiskt identifiera risker och hantera dem i förebyggande syfte. Det ökar i sin tur dina möjligheter att nå uppställda mål i dina projekt.

  Läs mer
 • Kemikaliehantering

  Vi ser till att du och dina kunder får en säker kemikaliehantering som följer lagen.

  Läs mer
 • Tåg och infrastruktur

  Minska risken för kostsamma driftstopp genom att ta kontroll över dina vagnskorgar, boggiramverk, koppel, axlar, hela fordon, räls eller broar.

  Läs mer
 • Övriga tjänster

  Se fler tjänster som vi kan erbjuda inom teknisk konsultation, till exempel analyser inom termohydraulik och tillståndsbedömning av betongkonstruktioner.

  Läs mer