• Massa och Papper

  Tillverkning av massa och papper innebär allvarliga och komplexa risker att hantera. Med Kiwas erfarenhet och kunskap vet vi exakt vad som behöver testas och inspekteras för att maximera säkerheten och minimera riskerna.

  Läs mer
 • Kärnkraft

  Nyckeln till en tillförlitlig kärnkraftsmiljö är att ha processer och installationer med så små risker som möjligt. Kiwa kan hjälpa dig att minimera riskerna, från designfasen till konstruktion och drift av din kärntekniska utrustning.

  Läs mer
 • Tillverkningsindustri

  Som entreprenör inom tillverkningsindustrin ställs du inför höga krav från intressenter och kunder på en alltmer global marknad. Kiwa är väl medvetna om dina behov; våra välutbildade och erfarna experter kan hjälpa dig med leverantörsinspektioner, kvalitetsbedömningar, svetsarkvalificering, NDT och PED-tjänster.

  Läs mer
 • Olja, gas och kemikalier

  Den (petro)kemiska industrin är komplex, investeringsintensiv och starkt beroende av väl fungerande tillgångar och processer för sin lönsamhet. För att det ska fungera smidigt finns det strikta krav på korrekt design, rutiner och utrustningskontroll samt på utbildade och erfarna medarbetare.

  Läs mer
 • P2X - Från el till X

  E-metan och e-metanol kommer att vara den förnybara energin när det gäller vätgas- och bränslelösningar för transportsektorn. Kiwa kan hjälpa dig att omvandla din förnybara energi till framtidens e-bränslen.

  Läs mer