Att utveckla och tanka fordon som drivs av vätgas

Kiwa_hydrogen_service_portfolio_automotive.jpg

Vätgas som produceras från förnybara energikällor ger ett viktigt bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser från biltrafiken när fordonen börjar använda detta bränsle. Biltillverkare har forskat om användningen av vätgas i fordon i årtionden. Det finns redan vätgasdrivna fordon tillgängliga på marknaden, men det råder en brist på utbyggd infrastruktur för bränslepåfyllning.

Kiwa driver ett vätgaslaboratorium för provning av fordonskomponenter som använder vätgas. Det är en unik anläggning i Europa där det är möjligt att under extrema förhållanden testa med upp till 1 100 bar vätgas, mellan -50 och 120 ºC.

Hur kan Kiwa hjälpa till?

 • Provning, inspektion och certifiering av tankar och andra fordonskomponenter, upp till
  4 000bar (personbilar, lastbilar, tåg)
 • Certifiering av vätgasfordon
 • Certifiering av tankstationer för vätgas
 • Granskning och certifiering enligt direktivet för tryckbärande anordningar (PED)
 • Verifiering av överensstämmelse med ISO / TS 19880 Gasformigt väte – Bränslestationer
 • WBDA 2016, bedömning av tryckbärande utrustning och montering
 • PGS 35, bedömning av installationer för leverans av vätgas till vägfordon
 • ATEX-bedömning
 • Kvalitets- och säkerhetsstudier av hur vätgas kan förorenas återanvända gasdistributionssystem, samt vilken sanering som kan krävas för kunna tillåta systemen att användas för vätgasfordon
 • Platsstudier och optimering av anläggningar för bunkring och tankning av vätgas
 • Tekniska-finansiella analyser som syftar till att identifiera risker och möjligheter hos projekt för vätgasrening samt för konvertering av befintliga gasdistributionsnät
 • Teknisk rådgivning rörande system som hanterar avkokning, inkluderande framtagning av tekniska kravspecifikationer för BMS-system, beräkning av dimensioner, utarbetning av tekniska ritningar,
  byggande och utprovning av prototyper, serietillverkning.