Tjänster

 • Kursen hjälper dig att förstå sambandet mellan kvalitet i svetsprocesser och kvalitet i hela ledningssystemet. Det är viktigt för att uppnå en effektiv produktion som också uppfyller alla regler.
  Visa
 • Spar pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.
  Visa
 • Registreringsbesikta din ombyggda eller importerade motorredskap hos oss på Kiwa.
  Visa
 • Säkerställ att din grävmaskin är rätt utrustad, har en bra arbetsmiljö och är säker att framföra.
  Visa
 • Läs mer om hur ditt motorredskap, traktor eller terrängvagn kräver besiktning av fordonets olika delar. Vi besiktigar hela maskinen och kontrollerar att den är säker att köra.
  Visa
 • Säkerställa att ditt motorredskap är rätt utrustad, är säker att manövrera och att den uppfyller kraven för säkerhet och kvalitet.
  Visa
 • Välkommen till våra Welding Studios i Malmö, Borlänge och Gävle. I svetsstudion kan du göra din svetsarprövning och få certifikat. Snabbt, enkelt och lärorikt.
  Visa
 • Hos oss på Kiwa kan du boka in en registreringsbesiktning för din nya traktor.
  Visa
 • Gå vår tvådagarskurs i CE-märkning och Maskindirektivet. Få reda på hur CE-märkning, produktansvar och krav på dokumentation hänger ihop.
  Visa
 • Läs mer hur du som arbetar med säkerhets- och stöldrelevant underhållinformation blir auktoriserad för att garanteras tillgång till stöld- och säkerhetsrelaterad information knutet till reparation och underhåll. Här hittar du mer information om Sermi (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information).
  Visa
 • Säkerställ att ditt fordon är rätt utrustad och säker att framföra. Vi på Kiwa kan kontrollbesikta din traktor.
  Visa
 • I kursen Isometrier och svetsbeteckningar får du en grundläggande genomgång av hur en isome­trisk ritning ser ut och kan användas.
  Visa
 • Beställ en prisvärd kontroll vid köp eller försäljning av fordon. Kiwa hjälper dig även att uppfylla kraven för säkerhet och kvalitet för ditt motorredskap.
  Visa
 • Besikta din släpvang dragen av traktor eller motorredskap hos oss på Kiwa. Våra erfarna besiktningsingenjörer går noggrant igenom ditt släp och fastställer om den är säker att använda eller om några reparationer behöver genomföras.
  Visa
 • Syftet med EU:s maskindirektiv är att undvika risker och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att skapa säkrare maskinparker och för att undvika olyckor. Kiwas Åke Svensson beskriver kort hur allt i maskindirektivet hänger ihop. Snart kommer även ett nytt förslag från EU-kommissionen om en ny maskinförordning. Under webbinariet får du även en liten förhandsvisning om vad det kommer att innebära.
  Visa
 • Kiwa erbjuder besiktning av din fyrhjuling som är registrerad som traktor B. Besiktningen kan ske på plats hos dig så att du slipper transportera ditt fordon.
  Visa
 • Svetsprocedurer kan kvalificeras på olika sätt, enligt olika standarder. Kiwa erbjuder ackrediterad kvalificering av svets- och lödprocedurer.
  Visa
 • På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen.
  Visa
 • Vi utför förstabesiktningar och återkommande besiktningar på motordrivna portar av många olika typer. Vi erbjuder även revisionsbesiktning.
  Visa
 • Insikt i olika metoder för konstruktion och dimensionering av cisterner för att uppfylla Eurokod 3 tillsammans med BFS 2019:1-EKS 11 och MSBFS 2018:3. Dessutom kännedom om tillverkning och provning av cisterner enligt aktuella regelverk och standarder.
  Visa