Utbildning

Kvaliteten på utbildning beror inte bara på lärarens professionella kvalifikationer och forskning. Kvalitetssäkring är en viktig aspekt i utbildningssektorns dagliga verksamhet.

Med ett certifierat kvalitetsledningssystem kan verksamheten och dess processer förbättras i alla led, från arbetssätt till beslutsförfaranden och ledarskap. Den här typen av integrerade system hjälper till att till exempel undvika snabba beslut som har en positiv kortsiktig effekt men som inte nödvändigtvis bidrar till att säkerställa långsiktig utbildningskvalitet.

Kiwa Inspecta erbjuder även tjänster som förbättrar arbetsmiljön i elevernas lokaler, från ventilation till brandsäkerhet.

Vi har också en mängd egna utbildningar, som erbjuds i våra egna kurslokaler, online eller ute på ditt företag. Se vårt kursutbud här:

Om Kiwas kurser och seminarier

 

  • Säkra kvaliteten
  • Uppnå snabbare resultat
  • Skapa pålitliga kvalitetssystem
Filter
Tjänster
Bransch
Services
Webbinarium om SERMI – få tillgång till säkerhetsrelevant fordonsinformation

Så här blir du SERMI auktoriserad. Snart måste den som arbetar med säkerhetsinformation för fordon bli auktoriserad för att garanteras tillgång till uppgifterna från tillverkare.

Läs mer
Vatten
Webbinarium 6/10: Nytt regelverk för material i kontakt med dricksvatten

En av våra specialister presenterar det nya arbetssättet för material i kontakt med dricksvatten inför den stundande anpassningen till Europeiska vattendirektivet. Vad betyder det för dig som beställare, tillverkare/leverantör eller nätverks-/fastighetsägare?

Läs mer
Workshop: Fortlöpande tillsyn (FLT)

Workshopen "Fortlöpande tillsyn (FLT)" ger dig kunskap om hur man utför tillsyn, samt vilka regler som gäller. Kostnadsfri för Skogsindustridagarnas deltagare.

Läs mer
Kurs: Spänningsanalys och utmattnings-dimensionering av tryckkärl, EN 13445-3

Att redan i design- och verifieringsfasen ha stor förståelse för de laster ett tryckkärl kommer utsättas för och anpassa dimensionen efter det medför stora vinster för kärlets skadetålighet och livslängd.

Läs mer
E-learning: Mobila arbetsplattformar - utbildning

Gå en webbaserad förarkurs för mobila arbetsplattformar (skylifts). E-learningen kan användas som en förberedelse inför praktik eller som repetitionsutbildning.

Läs mer
E-learning: Arbeten i slutna utrymmen

Arbete i slutna utrymmen kräver goda kunskaper i hur arbetet planeras, utförs och avrapporteras för att anses vara säkert. Om du planerar för arbete i ett slutet utrymme, eller om ditt uppdrag innebär att du ska vistas i ett utrymme med begränsad möjlighet till räddning och evakuering bör du ha utbildning för det. 

Läs mer
Kurs: ASME - Översiktskurs

Kursen ger en bra grund för företag med försäljning av utrustning i Asien, USA, Sydamerika, Mellanöstern eller för de som använder ASME som intern företagsstandard, t ex viss processindustri. Företag som medverkar i processdesign av anläggningar har också god nytta av kunskaperna.

Läs mer
Två lyftkranar, lyftkran, byggkran
E-learning: Säkra Lyft - utbildning

Gå kursen "Säkra lyft - Bas" som E-learning (webbkurs). Precis som en traditionell kurs bygger utbildningen på dokumenterade kunskaper enligt gällande föreskrifter.

Läs mer
Kurs: Fastighetsägarens ansvar

Kursen ger en god översikt och en förståelse för de flesta lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.

Läs mer
Krandagarna 2023 – Utställare

Ställ ut på Krandagarna 2023! Som utställare på Krandagarnas populära lyftmässa får du och ditt företag ett utmärkt tillfälle att visa era produkter för branschen. Läs mer och boka plats här!

Läs mer
Kurs: Regler för trycksatta anordningar AFS 2017:3

Med vår kurs i AFS 2017:3 får du information om föreskriften från Arbetsmiljöverket. Föreskriften om användning och kontroll av trycksatta anordningar gäller från och med 1 december 2017.

Läs mer
Skogsindustridagarna 21-22 mars 2024

Skogsindustridagarna är Kiwas årligen återkommande seminarium för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.

Läs mer
Kurs: Tryckprovning med gas, AFS 2006:8

Tryckprovning med gas är riskfyllt men ibland nödvändigt. Med kursen lär du dig vilka regler som gäller för tryckprovning och vilka risker som är förenade med provning med gas.

Läs mer
E-learning: Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3

För att få övervaka en panna i kategori 4 måste du klara ett teoretiskt kunskapstest vid personcertifieringen. Webbutbildningen Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3 är en kompletterande utbildning inför den certifieringen.

Läs mer
Workshop: Riskbedömningar och Livslängdsjournaler

Kostnadsfri workshop i Riskbedömningar och Livslängdsjournaler för dig som ska gå på Skogsindustridagarna.

Läs mer
E-learning: Introduktion till SS-EN 1090-1

Kursen riktar sig till dig som kommer att vara delaktig i ert företags certifieringsarbete mot SS-EN 1090-1 och behöver en grundläggande introduktion till standarden inför detta.

Läs mer
Kurs: Brandskyddsansvarig

Gå kurs hos oss och stärk din roll som brandskyddsansvarig. Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Läs mer
Kurs: Kyl- och värmepumpteknik

Kunskapskraven på en kyl- och värmepumpstekniker har blivit högre. Kiwas utbildning förbereder dig som arbetar med kyla inför att ta personligt kylcertifikat.

Läs mer
Kurs: Farligt avfall - grund

Tillsammans med Renova erbjuder Kiwa dig en kurs som ger dig kunskap om vad farligt avfall är, hur det ska hanteras och var det tar vägen i avfallskedjan.

Läs mer
Kurs: Pannoperatörsutbildning

Kiwa erbjuder olika typer av pannoperatörsutbildningar som ger dig den kunskap som krävs enligt AFS 2017:3 bilaga 2. Utifrån kategori välj vad som passar dig och ditt företag. Vi kan erbjuda flera alternativt såsom på plats, distans och/eller grundutbildning som e-learning, för att komplettera din tidigare kunskap.

Läs mer
Kurs: Sammanställning och genomlysning av nya krav och ändringar i standarden IP livsmedel 2021:1

Sammanställning och genomlysning av de nya kraven och ändringar i befintliga krav i standarden IP livsmedel version 2021:1 för dem som har kunskap och/eller implementerat kraven i IP livsmedel 2018:1.

Läs mer
Kurs: FSSC 22000 - Nyheterna i version 5.1

En certifiering enligt FSSC 22000 visar att ditt företag agerar enligt globala standarder för livsmedelssäkerhet. Certifieringen gäller många aktörer i livsmedelskedjan, både tillverkare och producenter.

Läs mer
Kurs: CE-märkning och Maskindirektivet

Gå vår tvådagarskurs i CE-märkning och Maskindirektivet. Få reda på hur CE-märkning, produktansvar och krav på dokumentation hänger ihop.

Läs mer
Kurs: Praktisk FEM-analys av tryckkärl

Utför du spänningsanalyser av tryckkärl? Här får du lära mer om för- och nackdelar med olika metoder. Kursen sträcker sig över två dagar och baseras på standarden EN13445. Innehållet bygger till stor del på exempel utförda i programmet Ansys, men är ändå vara användbart för den som använder annat FEM-program.

Läs mer