Aktuella examensarbeten hos Kiwa

Att göra examensarbete hos oss är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Kiwa och bygga relationer för framtiden.

Vill du göra ex-jobb hos oss på Kiwa?

Kontakta vår affärsområdeschef för technical consulting Ditte Erbing.

Läs nedan om Shahad och Tobias som gjorde sina ex-jobb hos oss och som sedan fick anställning. 

Från ex-jobb till anställning på Kiwa

Kiwa samarbetar med olika tekniska högskolor och universitet och tar regelbundet emot ingenjörsstudenter som vill göra examensarbeten inom till exempel tekniska beräkningar. En av dem som gjort sitt ex-jobb på Kiwa, och som dessutom fortsatt till en fast anställning efter examen är Shahad Tarik Hamad.

- Jag blev intresserad av Kiwa genom att en professor på min utbildning skickade ut ett mail med erbjudande om att göra sitt ex-jobb där. Jag blev nyfiken och ville veta mer och gick sedan på en intervju. Efter det fick jag ett erbjudande, som jag tackade ja till. Det som fick mig att nappa var att de presenterade ett färdigt och avgränsat projekt som det bara var att hoppa in i, det kändes smidigt och bra helt enkelt.

Hållfasthetsberäkningar för punktsvetsar

I examensarbetet jobbade Shahad med utmattningsberäkningar för punktsvetsade stålstrukturer som finns bl.a i tunnelbanevagnar och bilar:

- Det finns olika metoder för att svetsa ihop plåtar, punktsvetsning är en sådan metod. I exjobbet skapade jag beräkningsmodeller av punktsvetsade plåtar i ANSYS som jag utmattningsutvärderade och räknade livslängder på. Jag fick även skapa underlag för dragprov och utmattningsexperiment som utfördes av hållfasthetsinstitutionen på KTH. Mitt projekt handlade om att bekräfta ett samband i litteraturen mellan teoretiskt beräknad livslängd för en punktsvets och livslängder från utmattningsexperimenten.

Från teori till praktik

- Det bästa med exjobbet på Kiwa var att få koppla ihop teori med praktik, det var helt enkelt en bra möjlighet till att få användning av det jag lärt mig på utbildningen. Att få skapa underlag för experiment och se om mina beräkningar stämde var spännande och lärorikt.

Direkt från exjobb till anställning

Shahad gick direkt från exjobb till en anställning som konsult inom hållfasthetsteknik på Kiwas Tekniska konsultations-avdelning:

- I mitt jobb på Kiwa konsulterar jag företag och ger råd och rekommendationer. Vår avdelning tar bland annat fram underlag kring när och var kunderna bör prova sina objekt baserat på de utmattningsberäkningar vi gör samt utreder hur länge till ett objekt med befintliga sprickor eller andra skador kan vara i drift. Det kan vara så att objektet, t.ex. ett tryckkärl, behöver sättas ur drift och repareras. Vi talar alltså om vad de bör hålla koll på och var de behöver vara uppmärksamma på att det kan uppkomma skador och sprickor. Ibland kommer vi in när det redan har uppstått problem och gör utredningar kring vad de beror på. För att göra detta använder vi oss bland annat av olika beräkningsmetoder.

Att fortsätta på Kiwa efter examen var inget svårt val för Shahad:

- Det kändes självklart att fortsätta på Kiwa efter ex-jobbet. Jag gillar företaget och kollegorna och jag får chansen att jobba i spännande projekt. På Kiwa kan jag fortsätta utvecklas.

-Jag älskade matematik och fysik som ung och jag gick naturvetenskapliga programmet på gymnasiet eftersom att jag redan då drömde om att bli civilingenjör. Efter gymnasiet hoppade jag dock på en annan utbildning på grund av olika skäl men jag insåg efter ett tag att det inte var min grej, så jag sökte till Maskinteknikutbildningen på KTH istället. Det blev totalt fem år där varav de sista två var en masterutbildning i Hållfasthetsteknik.

Våga vara kräsen

Shahads tips till den som funderar på ex-jobb är att det är viktigt att välja med omsorg:

-Jag tänker att det är viktigt att välja något som man verkligen tycker är intressant och inspirerande. Detta lägger ju grunden till vad man kommer fortsätta med framöver i sitt yrkesliv. Det är också viktigt att inte ha för bråttom utan verkligen tänka på vad man tycker om företaget, att man delar deras värderingar och trivs med de som jobbar där. Man behöver inte välja första bästa utan det är ok att vara lite kräsen så att det verkligen blir rätt.

 

Ex-jobb leder till drömjobb på Kiwa


Kiwa tar emot ingenjörsstudenter som vill göra examensarbeten inom tekniska beräkningar, så som brottmekanik och utmattning. En av dem som gjort sitt ex-jobb på Kiwa, och som dessutom landat en fast tjänst efter arbetet är Tobias Hammer.

- Jag hittade till Kiwa när jag besökte deras ex-jobbsevent. Eftersom jag ville arbeta som konsult inom hållfasthetslära kändes Kiwas Tekniska konsultations-avdelning som något för mig, säger Tobias.

Kiwa bjuder årligen in till ex-jobbevent för att ge inspiration och information till aspirerande studenter. När Tobias besökte eventet presenterades två olika ex-jobb, varav ett Tobias knep. Uppdraget blev att undersöka olika metoder som används för att beräkna livslängden på svetsar. För Kiwa är livslängdsberäkning en viktig tjänst för många kunder. Genom att Kiwas ingenjörer undersöker olika strukturer, såsom till exempel kranar, tankar och fordon kan en bedömning förhindra oväntade och kostsamma stopp. När Kiwa är färdig med livslängdsberäkningen får kunden information om hur länge de kan vänta innan de behöver byter ut sin utrustning. På så vis kan kunden planera inköp och utbyte med god framförhållning och slipper överraskningar och oväntade utgifter. Tobias uppdrag under ex-jobbet var att med hjälp av en rad experiment göra beräkningar för att undersöka de redan etablerade metoderna som fanns beskrivna i litteraturen.

- Mitt examensarbete bekräftade de som redan stod i litteraturen och gav en god grund för framtida undersökning av de etablerade metoderna, förklarar Tobias.

Tobias trivdes på Kiwa under ex-jobbet.

- Jag fick god kontakt med mina handledare och min chef. Jag uppskattade att de jag mötte på Kiwa var vänliga och hjälpsamma.

Omgiven av hög kompetens

När ex-jobbet började lida mot sitt slut ville Tobias fortsätta på Kiwa som anställd. För Kiwas affärsområde Teknisk Konsultation kan det ibland vara svårt att avgöra behovet av resurser, och därför fick Tobias vänta en stund innan han blev erbjuden en tjänst som beräkningsingenjör.

- Jag hade hoppats att jag skulle få jobb och blev väldigt glad när jag fick det. Jag trivdes verkligen och är glad att vara omgiven av så många kollegor som har så hög kompetens. Jag lär mig nya saker hela tiden och jag får ofta tips och råd av mer seniora ingenjörer.

En sak som Tobias verkligen uppskattade med sitt ex-jobb är att han kan ta med sig de kunskaperna han fick under arbetet in i nya projekt.

- Jag är verkligen tacksam för att mitt examensjobb gav mig erfarenheter som jag kommer ha nytta av i framtiden.

Just nu har Tobias flera spännande jobbprojekt som han arbetar med parallellt. Han beräknar till exempel livslängden på en reaktor som har utsatts för värme och tryck belastningar.

- Det är komplicerade beräkningar och för mig är detta både nytt och kul. Det är ett väldigt tekniskt projekt. När det blir för svårt får jag väldigt bra hjälp av mina kollegor i projektteamet.

Lärandet fortsätter

Tobias berättar att hans uppdrag på Kiwa är som en förlängning av studierna, de går hand i hand.

- Även om jag studerade Hållfasthetslära på KTH i många år så har jag fortfarande mycket kvar att lära. Just nu arbetar jag mycket med olika dataprogram, och det finns alltid nya funktioner att förstå sig på. Det är också roligt att se att det jag gör verkligen hjälper kunden i verkligheten. Om jag kan beräkna livslängden på t.ex. en tank som kanske har en spricka i sig och jag kan ge besked att den håller ett tag till, då kan kunden spara massor av pengar genom att kunna planera reparation eller ersättning av tanken.

Tobias avslutar med ett tips för dig som ska söka ex-jobb:

- Det är ett plus om du vågar socialisera dig, för då kommer du att skapa ett nätverk med erfarna kollegor som kommer att lära dig massor om verksamheten och yrket. Tänk också långsiktigt när du väljer plats för ditt ex-jobb. Om du som jag är intresserad av att vara konsult, sök dig till ett bolag med sådan verksamhet. Både företaget och ex-jobbarna är ju oftast intresserade av en långvarig relation som kan leda till anställning.

Kiwas affärsområdeschef Ditte Erbring tar ofta emot examensarbetare:
- Samarbeten med universitet och högskolor är en viktig del i Kiwas utveckling av ledande tjänster inom teknik och hållbarhet. Många av våra framgångsrika ingenjörer började sin karriär hos oss med ett examensarbete. Nu välkomnar vi dig som vill förvekliga din idé och vill få en snabb utveckling hos oss, hälsar Ditte.