Ledningssystem

Du vill att din verksamhet ska vara framgångsrik och möta de ständigt skiftande kundkraven. Det kräver tydligt definierade processer och kontinuerlig förbättring i organisationen. 

Ett certifierat ledningssystem är ett verktyg som gynnar alla delar av ditt företags processer och hjälper dig att möta dina kunders förväntningar på produkter och tjänster.

Det hjälper alla anställda i din organisation att bli medvetna om vad de gör, hur och när de gör det och varför de gör på ett visst sätt. På så vis ger det transparens, effektivitet, nöjda anställda, bättre riskbedömning, lönsamhet och gladare kunder.

Kiwa går igenom hela certifieringsprocessen med dig, från att samla information till att utfärda certifikatet.

  • Organisera informationen
  • Förbättra affärsledningen
  • Öka medarbetarnas engagemang
Filter
Tjänster
Bransch
Tjänster (30 results)
Kurs: Spänningsanalys och utmattnings-dimensionering av tryckkärl, EN 13445-3

Att redan i design- och verifieringsfasen ha stor förståelse för de laster ett tryckkärl kommer utsättas för och anpassa dimensionen efter det medför stora vinster för kärlets skadetålighet och livslängd.

Läs mer
Medical hospital with patient
ISO 13485 – Medicintekniska produkter

Certifiering av medicintekniska produkter enligt ISO 13485. Kvalitetssäkra verksamheten, förbättra riskhanteringen och öka effektiviteten vid design och tillverkning av medicintekniska produkter.

Läs mer
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 - Certifiering av energiledningssystem

Spara pengar och var snäll mot miljön med ett bättre energiledningssystem. En ISO 50001-certifiering hjälper dig att minska energiförbrukning, utsläpp och annan miljöpåverkan.

Läs mer
Kosmetika: olika färger av läppstift, uppställda på rad.
ISO 22716 Kosmetika - GMP - Riktlinjer för god tillverkningssed

ISO 22716 Kosmetika - God tillverkningssed med Kiwa: Regler för systematisk och organisatorisk produktsäkerhet och kvalitetskontroll som ska följas under hela tillverkningen av kosmetika

Läs mer
fish butchering
MSC spårbarhetscertifiering

Med certifiering för MSC spårbarhet kan du erbjuda MSC-märkt fisk och skaldjur och bidra till ett sundare hav och en hållbar fisk- och skaldjursmarknad.

Läs mer
ISO 27701 Certification Privacy Information Management System
ISO 22301 Ledningssystem för kontinuitet i verksamheten

ISO 22301 Ledningssystem för kontinuitet i verksamheten med Kiwa: Förberedelser för katastrofer och olycksrelaterade avbrott i verksamheten.

Läs mer
Cisterner och rörsystem på ett oljeraffinaderi, fotograferat från ovan.
SLOFEC™ - Upptäck korrosion i tid

SLOFEC™ är en tillförlitlig metod för att upptäcka korrosion. Med SLOFEC detekteras korrosion i ett tidigt skede, vilket gör att du kan undvika oväntade och kostsamma olyckor. Tekniken klarar dagens höga krav inom kraft, värme, olja, gas och petrokemisk industri.

Läs mer
Building area workers
ISO 45001 - Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Våren 2018 kom en ny standard för arbetsmiljö: ISO 45001. Den nya standarden ersätter OHSAS 18001. Genom att certifiera din organisation mot ISO 45001 visar du att ni arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

Läs mer
Welding Manufacturing
Certifiering enligt ISO 3834

Genom att certifiera svetsprocessen enligt ISO 3834 får du tillgång till en större marknad, ökad svetskvalitet och ett bevis på er svetskompetens.

Läs mer
Row of cars in the parking lot
IATF 16949:2016 Kvalitetsledningssystem för fordonsindustrin

IATF 16949-certifiering med Kiwa: förbättra dina processer, skydda ditt rykte och ta dig in i den globala leveranskedjan för fordonsindustrin.

Läs mer
Orchard
GLOBALG.A.P - internationell standard för livsmedelssäkerhet

Kiwa Sverige erbjuder certifiering enligt GLOBALG.A.P, en internationell standard för livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn inom lantbruk och trädgårdsodling.

Läs mer
Man on construction site
VCA och VCU

VCA- och VCU-certifiering för hälsa, säkerhet och miljö med Kiwa: skapa säkra arbetsförhållanden för entreprenörer och minska antalet olyckor.

Läs mer
Leverantörsgranskningar - Supply Audit Specialist

Det är viktigt att dina leverantörer lever upp till ditt företags krav på spårbarhet, miljö, säkerhet och kvalitet. Kiwa erbjuder anpassade leverantörsgranskningar efter dina behov.

Läs mer
REACH – Rådgivning och registrering av ämnen

Våra rådgivare har spetskompetens och lång erfarenhet av REACH-regelverket. Vi kan hjälpa dig att uppfylla alla krav i förordningen – från inledande rådgivning till genomförande.

Läs mer
Säkerhetsdatablad – Framtagning och översättning

Kiwas erfarna konsulter hjälper dagligen företag att ta fram säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i nordiska regelverk och EU-regelverk.

Läs mer
Kemikalieregister – Dokumentation och underhåll

Har du kontroll på kemikalierna i ditt företag? Ett kemikalieregister är ett bra verktyg att säkerställa en säker hantering och förvaring av kemikalier samt uppfyllnad av lagkravet på kemikalieförteckning.

Läs mer
Aeroplane landing with sky clouds
AS/EN 9100 Kvalitetsledningssystem för flyg- och rymdindustrin

AS/EN 9100 Kvalitetsledningssystem för flyg- och rymdindustrin: uppfyll strikta kvalitetsstandarder, visa ditt engagemang för kvalitet och säkerhet och tillgodose kundernas behov.

Läs mer
ISO 22000 – Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Kiwa erbjuder ISO 22000, den globala standarden för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Målet med standarden är att ditt företag ska ha en väl etablerad styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerheten.

Läs mer
ISO 37001
ISO 37001 Hantering av mutor och bestickning (ABMS)

ISO 37001 Hantering av mutor och bestickning (ABMS) med Kiwa: förebygg, upptäck och hantera mutor för att bygga förtroende för ditt varumärke och stärka din verksamhet.

Läs mer
Medical hospital with patient
NEN 7510 Informationssäkerhet inom hälso- och sjukvård

NEN 7510 Informationssäkerhetscertifiering med Kiwa: säkra din medicinska information och skapa förtroende för ditt varumärke.

Läs mer
Man points to growth in quality system
ISO 9001 - Certifiering av kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en bred standard för kvalitetsledningssystem, med kundperspektiv, utveckling och kvalitet i fokus. Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt ISO 9001.

Läs mer
Train speeding by
Internationell standard för järnvägsindustrin (IRIS)

IRIS-certifiering (International Railway Industry Standard): hantera dina järnvägsspecifika kvalitetsprocesser, konkurrera på en krävande marknad och öka din vinst.

Läs mer
Kurs: Miljöutbildning - grund

Tillsammans med Renova erbjuder Kiwa dig en kurs som ger dig kunskap om de viktigaste miljöfrågorna och hur du kan förhålla dig till dem. Du får veta mer om jordens ekosystem, miljöledningssystem och hur vår livsstil påverkar jorden och miljön.

Läs mer
Working with mobile
ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

ISO 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet med Kiwa: säkra din information, bygg förtroende för ditt varumärke.

Läs mer