Välj din bransch

Vi arbetar med provning, besiktning och certifiering inom i princip alla branscher. Om du inte hittar din bransch här nedanför så kan du söka efter den tjänst du behöver via sökfunktionen, eller kontakta oss för att få personlig hjälp.

 • Kiwa-expert kontrollerar rör i en industri.
  Allmännyttiga tjänster

  Sektorn för allmännyttiga tjänster står inför stora förändringar i strävan efter att hitta hållbara sätt att tillhandahålla vatten och energi till allt fler kunder.

  Visa tjänster
 • Brandsäkerhetsutrustning i en lång korridor, en hoprullad brandslang hänger på väggen bredvid en brandsläckare.
  Brandskydd och riskhantering

  Att hantera och minimera risken för bränder, explosioner och andra typer av olyckor är viktigt för din verksamhet, men också för dina anställdas säkerhet och arbetsmiljö.

  Visa tjänster
 • Construction
  Bygg och infrastruktur

  Som entreprenör inom bygg eller infrastruktur måste du uppfylla många regler och kvalitetskrav för byggprodukter, utrustning och processer.

  Visa tjänster
 • Betongstolpar i olika profiler.
  Byggnadsmaterial

  Ett byggprojekt är aldrig bättre än det material som har använts i projektet. Kvaliteten på byggmaterialet och hur materialet har använts är viktiga faktorer för att få ett bra slutresultat.

  Visa tjänster
 • Kunder med kundvagn och varukorg i mataffär.
  Detaljhandel

  Inom detaljhandeln vill du kunna erbjuda bra produkter av god kvalitet till kunderna. Vi certifierar produkter genom hela leverantörskedjan så att du kan fokusera på din huvudverksamhet: att sälja produkterna.

  Visa tjänster
 • Inspector at work at wind turbines
  Energi och kraft

  Att producera värme och el innebär många utmaningar och potentiella risker, oavsett om energikällan är vindkraftverk, avfallsförbränning eller naturgas

  Visa tjänster
 • Hazardous materials
  Farliga ämnen

  Förekomsten av farliga material och ämnen som legionellabakterier, mögel, potentiellt farliga gaser och asbest kan skada människor och miljö. Kiwa hjälper dig att hantera riskerna.

  Visa tjänster
 • Real Estate Services
  Fastighetstjänster

  En fastighet – oavsett om det är ett bostadshus, en kontorsbyggnad eller en fabrik – måste vara säker att vistas i under flera årtionden. Kiwa hjälper dig som fastighetsägare att hålla koll på säkerheten i alla led.

  Visa tjänster
 • Automotive and Aviation
  Fordonsteknik och luftfart

  Kiwas tjänster för fordon- och luftfartsektorn inkluderar allt ifrån livslängdsberäkningar för spårfordon till provning av turbiner. Vi utför också kontroller av fordonskomponenter, luftkonditioneringssystem, plast, metall och andra material. 

  Visa tjänster
 • Mining
  Gruvdrift

  Gruvdrift är en industri som präglas av krävande och riskfyllda miljöer, där du måste ha full kontroll över din utrustning för att verksamheten ska vara effektiv och säker. 

  Visa tjänster
 • Woman buys consumer product
  Konsumentprodukter

  Allt fler konsumenter kräver kvalitet, säkerhet och hållbarhet när de väljer vilka produkter de ska köpa. Globalt arbetar Kiwa med att kontrollera kvaliteten hos allt från mobiltelefoner till radioapparater och matlagningsutrustning.

  Visa tjänster
 • Två personer som planerar vid en white board
  Ledningssystem

  Du vill att din verksamhet ska vara framgångsrik och möta de ständigt skiftande kundkraven. Det kräver tydligt definierade processer och kontinuerlig förbättring i organisationen. 

  Visa tjänster
 • Kid eating berries
  Livsmedel och Lantbruk

  Global certifiering, verifiering samt kontrolltjänster för att säkerställa att dina kunder får säkra och spårbara produkter från jord till bord.

  Visa tjänster
 • Containers
  Logistik och transport

  Att hålla dina kunder på vägen, vattnet och i luften på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt kräver en väl fungerande verksamhet när det kommer till frakt och transport.

  Visa tjänster
 • Medicinteknisk utrustning av vitt skilda slag används av kirurger under operation. Allt från skapell och belysning till skärmar och digital teknik.
  Medicintekniska produkter

  Medicintekniska produkter som tillverkas eller saluförs inom EU måste uppfylla EU:s lagstiftning om säkerhet och hälsa. Det innebär att de måste överensstämma med gällande produktdirektiv och förordningar samt vara CE-märkta.

  Visa tjänster
 • Inspektion av oljepump, underhåll av olje- och gasindustrin till havs.
  Olja, gas och kemikalier

  Den petrokemiska industrin är riskfylld, komplex och investeringsintensiv. För att verksamheten ska fungera smidigt och vara säker behöver både processer och tillgångar fungera optimalt.

  Visa tjänster
 • Process industry
  Processindustri

  Processindustrin inkluderar allt från pappers- och massaindustri till stålverk. Verksamheter som i hög grad kräver kostnadseffektiva processer, samtidigt som de måste uppfylla myndigheternas regler och föreskrifter.

  Visa tjänster
 • Tourisme and Pool
  Sport, turism och fritid

  Rockkonserter, ishockeymatcher, skidorter, berg- och dalbanor eller vattenland. Oavsett vilken sport- eller fritidsanläggning du ansvarar för är det viktigt att dina kunder kan ha roligt utan att behöva vara oroliga för att skadas. 

  Visa tjänster
 • Tekniker kontrollerar robotar med hjälp av dator i tillverkningsindustri.
  Tillverkningsindustri

  Som verksam inom tillverkningsindustrin möter du höga krav från intressenter och kunder och inte minst en allt mer globaliserad marknad. Vi hjälper dig genom hela leverans- och produktionskedjan.

  Visa tjänster
 • Education and training
  Utbildning

  Kvaliteten på utbildning beror inte bara på lärarens professionella kvalifikationer och forskning.

  Visa tjänster
 • Tapping a glass of water in the kitchen
  Vatten

  Tjänster för vattensektorn som säkrar en oavbruten tillgång till säkert, hälsosamt vatten och dricksvatten för industriell och privat användning.

  Visa tjänster