Disclaimer

Kiwas webbplats utvecklas och förvaltas av Kiwas anställda över hela världen. Webbplatsen syftar till att sprida information om våra tjänster, om kvalitetshantering i allmänhet och om åtgärder och initiativ som främjar tillväxt och utveckling av alla berörda parter, grundat på nationell och europeisk lagstiftning och privata riktlinjer. Alltid med sikte på att stärka våra kunders kvalitet och konkurrenskraft.

Kiwas webbplats erbjuder en aktuell täckning av certifierade företag, dokument och informativa länkar för användare. Webbplatsen är också värd för portaler, nyheter och kommer framöver även erbjuda öppna konsultationer och forum.

Varken Kiwa NV eller något av Kiwas dotterbolag, personer eller organisationer som agerar på Kiwas vägnar kan hållas ansvarig för den rättsliga tillförlitligheten för innehållet på den här webbplatsen eller eventuell felaktig tolkning av den.

När Kiwa refererar till tredje parts webbplatser tar Kiwa inget ansvar för innehållet på dessa. Kiwa har ingen möjlighet att regelbundet monitorera tredje parts webbplatser. Användare som via en länk tar sig till en webbplats som inte tillhör Kiwa, gör därför detta på egen risk.