• Produktcertifiering

  Hos Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering kan du ansöka om certifikat som låter dig sätta KRAV- eller MSC-märket på dina livsmedel, märka dina varor som ekologiska eller CE-märka dina byggprodukter. Vi erbjuder också produktcertifiering av hissar, maskiner och andra produkter.

  Läs mer
 • Certifiering av ledningssystem

  Ett effektivt ledningssystem lägger grunden för ett effektivt företag.

  Läs mer
 • Personcertifiering

  Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av personer. Utöver våra ackrediterade tjänster erbjuder vi också personcertifiering utanför ackrediterade system.

  Läs mer
 • Tillverkningskontroll

  Kiwa Certifiering erbjuder tillverkningskontroll av typgodkända produkter och produkter med Byggproduktcertifikat - BPC, samt tillverkningskontroll i samband med CE-märkning.

  Läs mer
 • Certifierad av Kiwa: Redo för framtiden

  En certifiering är ett bevis på kvalitet och på att din verksamhet uppfyller myndigheternas krav.

  Läs mer