• Produktcertifiering

  Hos Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering kan du ansöka om certifikat som låter dig sätta KRAV- eller MSC-märket på dina livsmedel, märka dina varor som ekologiska eller CE-märka dina byggprodukter. Vi erbjuder också produktcertifiering av hissar, maskiner och andra produkter.

  Läs mer
 • Certifiering av ledningssystem

  Ett effektivt ledningssystem lägger grunden för ett effektivt företag. Genom att certifiera ditt företags ledningssystem får du också ett bevis på att företaget jobbar med ständiga förbättringar.

  Läs mer
 • Personcertifiering

  Kiwa Inspecta och Kiwa Certifiering är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av personer. Utöver våra ackrediterade tjänster erbjuder vi också personcertifiering utanför ackrediterade system.

  Läs mer
 • Tillverkningskontroll

  Kiwa Certifiering erbjuder tillverkningskontroll av typgodkända produkter och produkter med Byggproduktcertifikat - BPC, samt tillverkningskontroll i samband med CE-märkning.

  Läs mer
 • Certifierad av Kiwa: Redo för framtiden

  En certifiering är ett bevis på kvalitet och på att din verksamhet uppfyller myndigheternas krav.

  Läs mer