• IFS Food v8

    Nu har IFS Food Standard v8 publicerats! Anmälda revisioner mot IFS Food v8 är frivilliga från 1 oktober 2023 och obligatoriska från 1 januari 2024. Här är de viktigaste ändringarna jämfört med v7.

    Läs mer
  • FSSC v6 och svensk version av IFS Food v7

    Läs om publiceringen av FSSC v6, att svensk version av IFS Food v7 nu finns att ladda ner och statusen för BRCGS-standarden.

    Läs mer