17 januari 2024

Uppdateringar om GFSI-standarder: BRCGS, IFS och FSSC

Inspektion industri kvinna livsmedelssäkerhet

Nytt år, nya möjligheter brukar det ju heta, och även standardägarna tar tillfället i akt att uppdatera och förtydliga sina standarder.

IFS Logistics v3 erbjuds med svenska revisorer under 2024

IFS Food v8 är nu obligatorisk för IFS Food-certifierade anläggningar, och för lagring och distribution har IFS Logistics v3 publicerats. Revisioner mot IFS Logistics v3 är möjlig från 1 juni 2024 och blir sedan obligatorisk från 1 december 2024. [Standarden finns att ladda ner här]

Kiwa kommer att börja erbjuda IFS Logistics med svenska revisorer från våren/sommaren! Vi har även planer på att utbilda minst en revisor för IFS Brokers. Kontakta oss gärna för mer information!

Håll koll på BRCGS nya ställningstaganden

Vad gäller BRCGS har flera nya position statements publicerats. Dessa är obligatoriska att följa för certifierade anläggningar – så håll koll på dem! Specialanpassade krav som gällde under Covid-19-pandemin upphör att gälla (t.ex. möjligheten att förlänga certifikat utan revision), och reglerna för oanmälda revisioner skärps. BRCGS079 om oanmälda revisioner har uppdaterats. Det har bland annat förtydligas att anläggningarna är ansvariga för att alla kontraktuella arrangemang med certifieringsorganet finns på plats inför de oanmälda revisionerna, och att en större avvikelse ska utfärdas om så inte är fallet. Det går heller inte att byta certifieringsorgan under de 4 månader som utgör det oanmälda revisionsfönstret, om inte särskilt tillstånd begärts av BRCGS. Vid längre tids nedstängning och säsongsmässig produktion kan det oanmälda fönstret behöva tidigareläggas, så att det blir 4 månader långt. Det verkar även som att samtliga anläggningar som varit certifierade i 3 år eller mer, måste ha haft en oanmäld revision senast vid 2024 års slut, men det är inte helt solklart hur kravet ska tolkas.

BRCGS har även meddelat att BRCGS Gluten-Free v4 kommer att publiceras i februari, och börja gälla från 5 augusti 2024.

FSSC 22000-vägledningar förbereder inför version 6 

För FSSC 22000 närmar sig ikraftträdandet av v.6. Till hjälp för anläggningarna har FSSC publicerat flera guidance-dokument, däribland om några helt nya om Food loss and waste samt Transport tank cleaning. Du hittar gudierna här.

Ny standard: GRMS anpassad för köttindustrin och Animal Welfare 

Avslutningsvis passar vi på att nämna ytterligare en ny standard Kiwa kommer att börja erbjuda med svenska revisorer under det kommande året. Det rör sig om Global Red Meat Standard (GRMS), som är en GFSI-erkänd standard utvecklad och anpassad för köttindustrin, från slakt till förädling till försäljning. Standarden innehåller även en modul för Animal Welfare, vilket gör den unik bland de vanliga GFSI-erkända standarder som är vanliga i Europa. [Mer om denna standard finns att läsa här]. Vi använder ackrediteringen som står på Kiwa-bolaget Vincotte nv. Ta kontakt med oss om du är intresserad!