Har du koll på din fastighet?

Se vår interaktiva karta

Verkstäder och industrilokaler

Hissar och rulltrappor

Ventilationskontroller

Elbesiktningar

Portar

Trycksatta anordningar

Utbildningar

Fastighetsbesiktningar – Kiwa som helhetsleverantör

Att säkerställa att alla delar av en fastighet följer föreskrifter kan vara svårt och tidskrävande. Med Kiwa som helhetsleverantör av besiktningar slipper du besväret och kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi tar ansvar för att hålla koll på och utföra samtliga besiktningar som är ålagda av myndigheter och andra aktörer. Detta gör vi året runt – varje år. 

Kiwas fastighetstjänster - interaktiv karta

Se vår interaktiva karta

Ladda ner vår fastighetsfolder (pdf)

Med vårt helhetsperspektiv garanteras du en långsiktig och effektiv kontroll. Det blir ännu tryggare och enklare så.

Här nedan kan du läsa vad Kiwa kan hjälpa dig med. 

Fastighetstjänster

Vi hjälper dig med besiktningarna i din fastighet!

 • Rulltrappor och hissar i köpcentrum.
 • Rör, mätare och exansionskärl i en värmecentral för en fastighet.
 • Motordriven port i industrifastighet.
 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll av fastighet för att säkerställa att ventilationen fungerar som det ska.
 • Två personer utför besiktning av lyftanordning.
 • En man och en kvinna står i en lyftkorg i bomlift, högt upp i luften.
 • Felaktigt förvarade brandfarliga kemikalier i omärkta plastflaskor.
 • Bilreperation, service med inkopplad dator, informationssäkerhet på bilverkstad.
 • Truckförare kör en truck i ett lager, tittar upp mot pallställ för att lyfta upp varor.
 • Kiwa Training: full classroom with a teacher
 • Real Estate Services

Övriga tjänster som vi kan hjälpa dig med

 • Entreprenadbesiktning – Vi utför stora och små besiktningar i samband med entreprenader.
 • Användarkrav enligt föreskrift. För trycksatta anordningar finns en hel del krav som arbetsgivaren ska uppfylla. Vi kan hjälpa er med att sätta ihop riskbedömningar, program för fortlöpande tillsyn, rutiner för isärtagning och sammansättning, journal över återstående livslängd m.m.
 • Riskbedömningar – I en anläggning med hissar och tryckkärl finns många potentiella risker. Anläggningsägare är skyldiga att utföra en riskbedömning. Vi kan utföra riskbedömningarna.
 • Energiutredningar – En effektiv energiförbrukning är skonsam för både miljö och plånbok. Vi hjälper dig att utföra en energiutredning och kan hjälpa dig göra verklighet av förbättringsförslagen.
 • Energideklarationer – Som ägare till en fastighet är man skyldig att upprätta en energideklaration. Energideklarationen beskriver hur effektivt ditt hus är och ger förslag på ökad effektivitet.

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss