Riskbedömningar

Kiwa har ett brett utbud av besiktningar och har sakkunskap inom riskbedömning där en kvalificerad inspektör granskar och utvärderar tryckutrustning eller lyftanordning för att identifiera potentiella säkerhetsbrister. Våra besiktningstjänster bidrar till att säkerställa att säkerhetsstandarder efterlevs för att minimera riskerna för olyckor eller skador på människor och egendom.

Filter
Bransch
Tjänster (3 results)
Riskanalys

All verksamhet är utsatt för risker av olika slag, exempelvis risker för person-, miljö- och egendomsskador orsakade av olyckor eller störningar. Med en ordentligt utförd riskanalys minimerar du oönskade händelser som kan orsaka olyckor och skador.

Läs mer
Riskbedömning i anläggning med tryckkärl eller lyftanordningar

Med en noggrann riskbedömning kan många olyckor förebyggas. Vi hjälper dig hantera de risker som finns i anläggningar med tryckkärl och lyftanordningar.

Läs mer
QA/QC - Kvalitetssäkring/ kvalitetskontroll

Kiwas specialister samarbetar med dig i alla kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrolluppgifter från förplaneringsfasen till leveransen, vilket säkerställer att ditt projekt uppfyller sina kvalitetsmässiga och ekonomiska mål.

Läs mer