Transportbehållare

Besiktning av transportbehållare innebär en noggrann granskning av behållare för godstransport för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och föreskrifter för transport av känsliga eller farligt gods. Inspektionen omfattar kontroll av struktur, material, fästen och andra komponenter för att säkerställa säker transport av varor och förebygga olyckor och skador. 

Filter
Bransch
Tjänster (2 results)
Järnvägstransport med en lång rad av transportbehållare.
Kontroll av trycksatt transportbehållare

Med noggranna kontroller av trycksatta transportbehållare tryggar du säkerheten för personal och kunder. Du minskar också risken för kostsamma driftstopp.

Läs mer
Lastbil för transport av bränsle på en bilväg.
Kontroll av tankar för transport av farligt gods

För att säkerställa att tankar som används för transport av farligt gods är det viktigt att de kontrolleras enligt standarden för ADR, RID och IMDG. Kiwa utför kontroller av dessa tankar.

Läs mer