Tryckbärande anordningar och pannor

Att tryckkärl måste klara stora påfrestningar förstår nog de flesta. Skulle något gå fel kan det leda till mycket allvarliga skador. För att hålla dem i drift och för att kunna utföra korrekt underhåll krävs därför regelbundna kontroller. Våra besiktningar hjälper ägare och tillverkare av pannor, tryckkärl och andra tryckbärande anläggningar att följa gällande krav. Kiwa erbjuder även tjänster som oförstörande provning, haveriutredningar och livscykelanalys för att du ska kunna vara säker på att utrustningen är säker och i gott skick.

Filter
Tjänster
Tjänster (5 results)
ASME-certifiering av pannor och tryckkärl

Vi tillhandahåller alla nödvändiga AIA-inspektionstjänster för pannor och tryckkärl för att uppfylla ASME BPVC-kraven.

Läs mer
Produktcertifiering av tryckbärande anordningar

Produktcertifiera dina tryckkärl för att visa att de uppfyller viktiga säkerhetskrav. Certifieringen ger dig också rätt att CE-märka de produkter du tillverkar.

Läs mer
Kontroll av trycksatta anordningar

Vi utför kontroller av trycksatta anordningar , det som i folkmun ofta kallas tryckbesiktning. Med vår hjälp ser du till att din utrustning uppfyller myndigheternas föreskrifter och krav. Dessutom kan du undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Läs mer
Kontroll av gasanläggningar

Med en kontroll av din gasanläggning kan du vara säker på att anläggningen är rätt installerad, säker för dina medarbetare och följer myndigheternas krav.

Läs mer
QA/QC - Kvalitetssäkring/ kvalitetskontroll

Kiwas specialister samarbetar med dig i alla kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrolluppgifter från förplaneringsfasen till leveransen, vilket säkerställer att ditt projekt uppfyller sina kvalitetsmässiga och ekonomiska mål.

Läs mer