Cisterner och lagringstankar

Besiktning av cisterner och lagringstankar innebär regelbunden granskning och utvärdering av deras konstruktion, funktion och säkerhet. Det inkluderar inspektion av material, ventiler, täthet och överensstämmelse med lagstadgade normer för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och förebygger risker som läckage eller kollaps.

Filter
Bransch
Tjänster (4 results)
Silo
EEMUA 159 – Kontroll, underhåll och reparation av lagringstankar

EEMUA 159 innehåller riktlinjer för kontroll, underhåll och reparation av lagringstankar ovan mark. Med en EEMUA-utvärdering kan du vara säker på att dina lagringstankar håller hög kvalitet.

Läs mer
ASME-certifiering av pannor och tryckkärl

Vi tillhandahåller alla nödvändiga AIA-inspektionstjänster för pannor och tryckkärl för att uppfylla ASME BPVC-kraven.

Läs mer
Steel tank
EN 14015 – Kontroll och utvärdering av konstruktion och tillverkning av ståltankar

Kiwa erbjuder kontroll och utvärdering av ståltankar under hela konstruktions- och tillverkningsprocessen. Utvärderingarna utförs enligt EN 14015 och gällande Eurokoder.

Läs mer
PED - Direktiv om tryckbärande anordningar

Kvalitetscertifiering enligt direktivet om tryckbärande anordningar med Kiwa: bevisa säkerheten och överensstämmelsen för din tryckbärande anordning, var redo för ISO 9001 och var konkurrenskraftig på den europeiska marknaden.

Läs mer