Attraktioner

Kiwa har ett brett utbud av besiktningar och har sakkunskap om olika turistanläggningar som skidliftar, linbanor, vattenrutschbanor och andra nöjesanläggningar. Våra besiktningstjänster bidrar till att säkerställa att attraktionerna är säkra, funktionsdugliga och följer gällande lagstiftning. 

Filter
Bransch
Tjänster (3 results)
Besiktning av skidliftar och linbanor

Med regelbundna besiktningar ser du till att skidliften eller linbanan är säker och fungerar som den ska. Våra besiktningsingenjörer finns över hela landet.

Läs mer
Säkra nöjesparker, tivoli och äventyrsbanor

Ägaren till en nöjesanläggning har det fulla ansvaret för att säkerhetskraven uppfylls. Kiwa utför oberoende teknisk besiktning av installationer för nöjesändamål.

Läs mer
Besiktning av vattenrutschbanor

En vattenrutschbana är bara rolig på riktigt om den är säker. Regelbundna besiktningar ger dig koll på anläggningen innan säsongsstart.

Läs mer